• news.cision.com/
  • Spotlight Stock Market/
  • Freetrailer Group A/S er godkendt til notering på AktieTorget - dette er det første store trin i den kommende lancering af AktieTorget Danmark

Freetrailer Group A/S er godkendt til notering på AktieTorget - dette er det første store trin i den kommende lancering af AktieTorget Danmark

Report this content

Freetrailer Group A/S (”Freetrailer”) er et dansk teknologi selskab indenfor delingsøkonomi, der bygger på forretningsideen om at varehuse, byggemarkeder og andre virksomheder skal kunne tilbyde deres kunder at låne en gratis trailer. Freetrailer tilbyder en digitalløsning, der gør det muligt at udlåne en trailer uden omkostning for varehusets kunde, og dermed forbedre kundeoplevelsen og på denne led skabe loyalitet og øget salg. Baggrunden for noteringen på AktieTorget er selskabets planer om at øge markedsføringsaktiviteten, styrke den finansielle stilling samt at videreudvikle teknologien.

Freetrailer har udviklet en digital platform, der ved hjælp af den elektroniske lås Freelock i kombination med en applikation gør det muligt, at reservere, hente og tilbagelevere en trailer. Freetrailers kernevirksomhed og forretningsmodel består i at låne trailere ud til brugere uden omkostninger. Der findes mulighed for at købe tillægstjeneste som fx forsikring, forlængelse af lejeperioden eller at reservere en trailer. Samarbejdspartnere tilbydes markedsføring i form af reklamer på trailerne. Freetrailers indtægter kommer dels fra kunder, der køber tillægstjenester som eksempelvis forsikring, reservering og forlænget udlejningsperiode og dels fra samarbejdspartnere, der betaler for annoncering.

Freetrailers strategi er at fokusere på det danske, svenske og norske marked, for derefter gradvist at ekspandere til Finland, Tyskland og Benelux-landene. Ved hjælp af denne strategi bedømmer selskabet, at antallet af trailere som Freetrailer har på markedet de kommende tre år vil øge tre-fire gange. Derudover skal Freetrailers elektroniske lås, Freelock, indføres på samtlige markeder i løbet af 2018/2019.

Freetrailer er det første danske selskab, der handles i danske kroner på AktieTorget. Noteringen af Freetrailer er således det første store trin mod etableringen af AktieTorgets danske liste, der lanceres til efteråret.

Noteringen er betinget af, at minimum 60 procent af emissionen tegnes samt et spredningskrav på minimum 300 aktionærer. Memorandum med virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på aktietorget.se  fra tegningsperiodens start.

Tilbuddet – resume:

Tegningskurs: 4,50 DKK per aktie
Tegningsperiode: 14. til 29. maj 2018
Bruttoprovenu: Mindst DKK 8,4 mio., højst DKK 14 mio.
Antal aktier: Tilbuddet omfatter mindst 1.866.666 stk. aktier og højst 3.111.111 stk. aktier.
Markedsværdi: Selskabet vurderes pre-money til DKK 27,4 mio.
Første handelsdag: Selskabets aktie forventes optaget til handel den 14. juni under kortnavnet FREETR

For yderligere information kontakt venligst:

Oskar Wollert
Chef Notering, AktieTorget
+46 8 511 68 008
notering@aktietorget.se

Spørgsmål vedrørende AktieTorgets etablering i Danmark rettes til:

Peter Gönczi
VD, AktieTorget
+46 708-722014
Peter.gonczi@aktietorget.se

Abonner

Dokumenter og links