• news.cision.com/
  • SSAB/
  • GreenCoat® og alle SSAB’s prælakerede stål er helt fri for kromat

GreenCoat® og alle SSAB’s prælakerede stål er helt fri for kromat

Report this content

SSAB har fuld fokus på menneskers sundhed og på miljøet. Vi prioriterer miljøet på alle vore produktions enheder. GreenCoat® og vores prælakerede produkter har gennem flere år været helt fri for hexavalent krom Cr (VI) Det er helt i tråd med EU’s kemikaliedirektiv, REACH(*). Det samme kan ikke altid siges om de lavprisprodukter, der produceres uden for Europa.

”Desværre anvendes hexavalent krom stadig i visse prælakerede stålprodukter uden for Europa, selv om stoffet er kræftfremkaldende og mutagent,” forklarer Kaisa Ahvonen, der er produktchef for prælækerede stål hos SSAB Europe. ”Det udgør en risiko både for medarbejderne hvor der anvendes krom Cr(VI), og for miljøet.”
 

På vej til en bedre fremtid
SSAB har gennem mange år haft fuld fokus på på menneskers sundhed og på miljøet.  Undersøgelser af kromfri forbehandling og priming af alle prælakerede stålprodukter blev gennemført allerede i 1990’erne, og alle vores produkter har gennem flere år overholdt kravene i REACH-direktivet.

SSABs næste mål er at blive fossilfri i 2045 i hele stålproduktionen ved trinvist at reducere CO2-udslippet og bringe de første fossilfrie stålprodukter på markedet i 2026. Allerede i 2025 vil kontinuerlige forbedringer og ny procesteknologi have reduceret SSAB’s næværende CO2-udslip med 25 % i Sverige. Vi er fuldt ud klar over, at ikke kun vores produktionsprocesser, men også vores produkter og ydelser er en del af løsningen.
 

(*)
I dag forbyder EU-direktiv 2002/95/EF om begrænsning af farlige stoffer brugen af heksavalent krom i prælakerede stålprodukter i EU. Samme regulering er dog ikke slået igennem i resten af verden. Derfor kan mange prælakerede stålprodukter på markedet, i værksteder og i produkter, der anvendes af forbrugerne, stadig godt indeholde krom Cr(VI).

Heksavalent krom anses for at være meget farligt og skadeligt at arbejde med for produktionsmedarbejdere. EU har klassificeret kromatholdige stoffer som kræftfremkaldende, mutagene og skadelige for forplantningsevnen. Mennesker, der eksponeres for heksavalent krom, antages at have øget risiko for at udvikle lungekræft, astma, åndedrætsbesvær og eksem. Heksavalent krom udgør også en risiko for miljøet, idet det er opløseligt i vand, og selv en mindre ridse materialet kan medføre frigivelse af krom.
 

For yderligere information – kontakt venligst:

Kaisa Ahvonen
Product manager, Color Coated products

SSAB Europe
M +358405366515
kaisa.ahvonen@ssab.com

Mia Widell
Presschef/ Press Relations Manager and Sustainability Communications
M +46 76 527 25 01
mia.widell@ssab.com
 

SSAB er en stålvirksomhed med base i Norden og USA. SSAB markedsfører forædlede produkter og tjenesteydelser og arbejder tæt sammen med sine kunder for en stærkere, lettere og mere bæredygtig verden. SSAB har medarbejdere i mere end 50 lande. SSAB har produktion i Sverige, Finland og USA. SSAB er noteret på Nasdaq Stockholm og er sideløbende noteret på Nasdaq Helsinki. www.ssab.com.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links