En god nyhed for danske medicinsk cannabis patienter og industrien

Report this content

STENOCARE A/S (“STENOCARE”) roser Folketingets beslutning til a) at forlænge Forsøgsordningen der giver læger mulighed for at ordinere medicinsk cannabis, og b) at permanent tillade dansk dyrkning og produktion af medicinsk cannabis. Dette er rigtig gode nyheder for både patienter og industrien.

Patientbehandling: Folketinget besluttede i dag at forlænge Forsøgsordningen for medicinsk cannabis med yderligere fire år, når ordningen efter planen udløber den 31. december 2021. Dette betyder, at alle læger fortsat kan ordinere medicinsk cannabis til behandling af deres patienter. Det er også besluttet, at Folketinget til efteråret skal drøfte videreførelse af tilskud til patienter ved køb af medicinsk cannabis.

Dyrkning og produktion: Det er ligeledes besluttet, at permanent lovliggøre dyrkning og produktion af medicinsk cannabis i Danmark efter Forsøgsordningen udløber i 2021. Med denne beslutning, kan Danmark og industrien fortsætte arbejdet med at blive en førende producent af medicinsk cannabis produkter til hjemmemarkedet og det globale marked.

Fortsat høj kvalitet: Der vil stadig være samme tilgang til kvalitet og kontrol fra Lægemiddelstyrelsen, som gælder både importerende- og lokalt producerede produkter. Den danske lovgivning for medicinsk cannabis anses som den mest strikse i verden. Dermed fortsætter den danske medicinsk cannabis industri med at være ledende indenfor kvalitet og standarder til at sikre receptpligtige produkter til behandling af patienter.

En god nyhed: Den indgåede aftale er gode nyheder for den danske medicinsk cannabis industri og økosystem, da den giver mulighed for at tiltrække yderligere investeringer og stimulere arbejdet med at realisere de ambitiøse mål om en international lederposition. Aftalen har støtte fra et flertal i Folketinget, og partnerne er enige om at stemme for lovforslaget i efteråret 2021.

Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm. dir. for STENOCARE har følgende kommentar:

“Dette er en vigtig milepæl for danske patienter og for den danske medicinsk cannabis industri. Folketinget har besluttet at forlænge Forsøgsordningen til behandling med medicinsk cannabis til 2025. Samtidig har Folketinget også gjort det permanent lovligt at dyrke og producere medicinsk cannabis i Danmark. Med denne politiske aftale, har Folketinget skabt mulighed for at Danmark kan fortsætte arbejdet med at blive en førende leverandør af medicinsk cannabis i Europa og dermed udnytte den store vækst der forventes i de kommende år.”


 

For yderligere information om STENOCARE, venligst kontakt:

Thomas Skovlund Schnegelsberg, adm dir

Telefon: +45 31770060   /   E-mail: presse@stenocare.com

Om STENOCARE A/S

STENOCARE A/S blev stiftet i 2017 med det formål at producere og levere medicinsk cannabis til patienter i Danmark og internationalt. Selskabet var det første til at modtage Lægemiddelstyrelsens tilladelser til at dyrke, producere, importere og distribuere medicinsk cannabis. Selskabet har tidligere fået godkendt medicinsk cannabis olie- og kapselprodukter. STENOCARE opbygger en avanceret produktionsfacilitet til dyrkning og produktion af medicinsk cannabis i selskabets lokaliteter i Jylland.

www.stenocare.dk