STENOCARE er eneste leverandør af medicinsk cannabis olie under Forsøgsordningen

Report this content

STENOCARE A/S
NASDAQ FIRST NORTH GROWTH MARKET, DENMARK

TICKER:  STENO

Dette er en uddybning og perspektivering af dagens fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgår at STENOCARE har fået Lægemiddelstyrelsens godkendelse til at få optaget nyt medicinsk cannabis olieprodukt i den danske Forsøgsordning.

Eneste leverandør, igen: Efter en lang periode med intenst samarbejde med blandt andet Lægemiddelstyrelsen, har STENOCARE igen fået godkendt et nyt produkt som er det eneste medicinsk cannabisolieprodukt i Forsøgsordningen. Dermed kan STENOCARE atter udnytte fordelene ved at være ”first mover”.

Hurtig vækst i salget: I perioden 2018 til 2019 var STENOCARE den første og eneste leverandør af tre forskellige medicinsk cannabis olieprodukter i Forsøgsordningen. Antallet af patienter voksede hurtigt fra 300 patienter til omkring 1100 efter lanceringen af olieprodukterne. Dette betød, at STENOCARE kunne offentliggøre sin første profitable kvartalsrapport allerede efter fem måneder i Q1-2019, med salg på MDKK 4.4 og operating profit på MDKK 1.5.  

Se figur 1.

Vigtige erfaringer: Efter de tidligere produkter blev trukket ud af markedet i 2019, opstod der et markant fald i det samlede salg. Det sænkede salget i hele markedet til niveauet før STENOCAREs produkter blev introduceret i 2018. Dette viste, at olieprodukter er en meget stærk produktkategori indenfor medicinsk cannabis.

Manglende alternativer: Siden STENOCARE stoppede salget i 2019, har ingen andre leverandører fået godkendt eller lanceret et medicinsk cannabisolieprodukt til Forsøgsordningen. Med dagens nyhed er STENOCARE derfor igen eneste leverandør af olieprodukter til Forsøgsordningen.

Ventetiden er slut: STENOCARE forventer, at det nye produkt vil være på markedet i Danmark allerede i indeværende kvartal (Q1 2022). Mere præcis timing afhænger af hvor hurtigt de internationale import- og eksportcertifikater bliver udstedt.

STENOCARE arbejder samtidig med Lægemiddelstyrelsen om at få yderligere to olieprodukter godkendt til Forsøgsordningen. De to produkter er CBD Olie- og et blandet THC-CBD-olieprodukt.

Se foto 1.

Adm. dir. Thomas Skovlund Schnegelsberg uddyber:
”Dagens nyhed støtter vores position som first-mover og rollen som eneste leverandør af medicinsk cannabis olie til Forsøgsordningen. Denne vigtige milepæl bekræfter vores lederposition i Danmark. Det placerer også STENOCARE som en leder i Europa, fordi vi evner at opnå produktgodkendelser under Europas mest strikse regulatoriske krav og standarder. Denne type resultater er kun mulige på grund af samarbejdet mellem vores fantastiske regulatoriske team i STENOCARE og vores erfarende og professionelle leverandør AgMEDICA”.

For yderligere information, venligst kontakt: Thomas Skovlund Schnegelsberg, CEO

Telefon: +45 31770060 | E-mail: presse@stenocare.com | www.stenocare.com, www.stenocare.dkwww.stenocare.se

STENOCARE’s Certified Adviser er Keswick Global AG, telefon: +43 1 740 408045, E-mail: info@keswickglobal.com

Om STENOCARE A/S:
STENOCARE blev stiftet i 2017 med det formål at producere og levere medicinsk cannabis til patienter i Danmark og internationalt. Selskabet var det første til at modtage Lægemiddelstyrelsens tilladelser til at dyrke, producere, importere og distribuere medicinsk cannabis. STENOCARE leverer medicinsk cannabis fra deres globale højkvalitets producenter, og har også egen indendørs højteknologisk produktionsfacilitet i Danmark – som med sine mange kvalitetskontroller kan sikre ensartethed og høje standarder i den pesticidfrie dyrkningsproces.