Danmarksmesterskab for mobilnørder

Nu skal Danmarks største mobilnørd kåres. Det er TDC, Ericsson, Copenhagen Business School og IT Universitetet, der har sat sig for at finde den mest ide-rige og kreative unge dansker inden for disciplinen ”Programmering til mobil-telefonen”. Vinderen bliver den, der finder på den bedste og mest kreative ide til et nyt program, som Danmarks mobilbrugere kan få glæde af.

Konkurrencen falder i to dele: En såkaldt summer school på IT Universitetet fra den 26. juni til den 10. juli 2009, og en efterfølgende konkurrence med præmieoverrækkelse i starten af september. Her kåres de studerende, der har lavet det bedste eksamensprojekt. Videnskabsminister Helge Sander bakker op om målsætningen: ”Danskernes aktive brug af mobiltelefonen er et godt eksempel på, hvor gode vi i Danmark er til at tage teknologien til os og gøre den til vores egen. Det er teknologi, der kan hjælpe os i hverdagen. Derfor tror jeg, at alle synes, at det spændende, når der udvikles nye tjenester til mobiltelefonen. Selv glæder jeg mig meget til at følge konkurrencen og se de gode, innovative ideer i brug,” siger Helge Sander. Det er en ny ide i Danmark at holde summer school efter amerikanske møn-ster, hvor også erhvervslivet er involveret. Ikke desto mindre har der været stor interesse for at deltage i sommerskolen. De mange ansøgninger er målt og vejet, og et felt med de 30 bedste studerende og potentielle opfindere er nu udvalgt til at sætte opfinder-genet i spil. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse Det siger deltagerne om projektet: Adm. direktør i TDC Henrik Poulsen: ”Danmark er en af verdens førende it- og teknologi-nationer, og det skal vi blive ved med at være. I TDC lever vi af talentfulde medarbejdere, innovative produkter og krævende brugere, og vi håber, at skolen og konkurrencen kan understøtte alle tre dele.” Adm. direktør hos Ericsson Danmark, Lars Tofft: ”Initiativet er et eksempel på den stigende innovations-kultur i Danmark. Jeg tror og håber, at fremtidens applikationer og brugere på sommerskolen vil finde sammen i et uformelt samspil der kan fremme og støtte kreativiteten blandt danske studerende.” Rektor for IT-Universitetet, Mads Tofte: ”Vi er meget glade for, at det er lykkedes os at etablere dette tætte samar-bejde med nogle af de store internationale teknologi-spillere. Det her er ikke simulering i undervisning; det her er innovation, som den foregår i virkelighe-den,” siger. Professor fra CBS, Kim Normann Andersen: ”Det er vigtigt for os at bringe undervisningen så tæt på erhvervslivet som muligt og derved give vores studerende en oplevelse af den realitet, der ven-ter dem efter endt eksamen.”