De unge er flittigst til at ønske god jul

23. december 2009 De unge er flittigst til at ønske god jul Unge danskere går betydeligt højere op i at ønske god jul til familie og venner end deres forældre. Det viser en undersøgelse, som YouGov Zapera har lavet for TDC om danskernes brug af telefonen omkring juleaften. Tre ud af fire i aldersgruppen 15-34 år bruger telefonen til at ønske glædelig jul med den 24. december, mens kun hver anden i aldersgruppen 55-64 år gør det. "Den gode gamle tradition med at ønske glædelig jul er på ingen måde på vej ud. Tværtimod ser det ud til, at det betyder rigtig meget for de unge. Mobilen har gjort det nemmere at holde sammen på vores sociale netværk, og det benytter især de unge sig af og altså også til at sende julehilsner til familie og venner," siger Jesper Theill Eriksen, koncerndirektør for TDC's privatforret-ning. TDC-undersøgelsen viser også, at lidt over halvdelen af de unge mellem 14 og 34 år sender en sms med en julehilsen. Det gælder kun for en fjerdedel af de 55-64 årige. De er til gengæld langt flittigst til at ringe op. Det gør hele 45 procent, mens det kun gælder for 3 procent af de 15-24 årige og 10 procent af de 25-34 årige. Familien er vigtigst Ikke nok med at de unge er flittigst til at ønske glædelig jul, de har generelt et større netværk, der skal have en hilsen. TDC-undersøgelsen viser, at 13 procent af de 15-24 årige, der ønsker glædelig jul, gør det til flere end 10 personer, mens kun 6 procent af de 55-64 årige sender en julehilsen til så mange. Over 90 procent af dem, der ønsker glædelig jul, gør det først og fremmest til familie og kærester. Blandt de unge er andelen, der også sender en hilsen til vennerne, dog markant større end hos andre aldersgrupper, nemlig hele 84 procent blandt de 15-24 årige mod kun 57 procent blandt de 55-64 årige. De 35-44 årige er til gengæld den aldersgruppe, som er flittigst til at ønske kol-legaerne glædelig jul via telefonen. Det gør næsten hver femte. Fakta om juletrafikken • 24. december 2008 satte jule-rekord på mobilen både i antallet af sendte sms'er og talte minutter. I døgnet fra 24. december kl. 6 til den 25. december kl. 6 blev der sendt 15,6 millioner sms'er i TDC's net. I samme tidsrum blev der talt i mobiltelefon i 12,7 millioner mi-nutter. • TDC's mobilnet bruges af - udover TDC’s egne kunder - Telmo-res kunder samt flere andre mindre mobilselskabers kunder. I alt over 40 procent af det samlede antal mobilkunder i Dan-mark. Yderligere oplysninger: TDC Presse, tlf. 70 20 35 10 tdc.dk/presse