TDC: De unge har fortsat sms-førertrøjen på

Ifølge nye tal, som TNS Gallup har indsamlet for TDC, er det fortsat de unge i aldersgruppen op til 19 år, der fører an, når det gælder om at sende sms’er.

I gennemsnit sender de 341 sms’er om ugen. Gennemsnittet for hele befolk-ningen er 63 sms’er om ugen. Selv i aldersgruppen over 50 år er sms en dag-lig aktivitet.

Det ser dog ikke ud til, at toppen af sms-aktiviteten er nået. IT- og Telesty-relsens seneste halvårsopgørelse tyder det på, at den samlede sms-aktivitet i Danmark steg til i alt godt 13 mia. sms’er i 2008.

Sms-aktiviteten fordelt på aldersgrupper fordeler sig således

Spørgsmål: Hvor mange SMS'er sendes pr. uge (Q804)

Total 63
13-19 år 341
20-29 år 102
30-49 år 47
50 år og op 11

Kilde: Gallup Telecom Index. Data kan bruges ved angivelse af kilde

Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10
tdc.dk/presse