TDC: Tilfredsstillende indtjening i 2008

TDC: Tilfredsstillende indtjening i 2008

TDC’s resultatet før afskrivninger m.v. (EBITDA) steg med 5,4 pct. til 13,2 mia. kr. i 2008. Fremgangen skyldes bl.a. omkostningsreduktioner samt vækst på kabel-tv-markedet. Det fremgår af TDC’s regnskabsmeddelelse, som er blevet offentliggjort i dag.

”Set over hele året kan vi være tilfredse med resultatet. Det stærke fokus på omkostningsreduktioner har betydet, at vi har været i stand til at sikre en pæn indtjeningsfremgang,” siger adm. direktør og koncernchef, Henrik Poul-sen.

Den samlede omsætning i 2008 faldt med 1,3 pct. til 38,8 mia. kr. Faldet i omsætningen skyldes bl.a. tilbagegang i den danske fastnetforretning samt lavere roamingpriser.

”Vi oplever fortsat et pres på vores toplinje, som bliver yderligere forværret af den økonomiske opbremsning. Derfor vil vi i 2009 fokusere på markedsvendte tiltag, som kan være med til at modgå denne udvikling, sideløbende med en fortsat stram styring af vores omkostningsniveau,” siger Henrik Poulsen.

Frasalget af Polkomtel har bidraget til, at TDC har kunnet reducere nettogæl-den betydeligt. I løbet af 2008 er den rentebærende nettogæld nedbragt med 6,3 mia. kr. til 35,1 mia. kr.

Indtjeningen i det TDC-ejede schweiziske teleselskab, Sunrise, er mindre tilfredstillende. Indtjeningen faldt fra 2,4 mia. kr. i 2007 til 2,2 mia. kr. i 2008..

For 2009 forventer TDC, at koncernens omsætning samt resultat af fortsæt-tende aktiviteter eksklusive særlige poster vil ligge på niveau med 2008.

[LINK: læs hele regnskabsmeddelelsen her]

Mio. kr. 2008 2007 Ændring i
pct.
Omsætning 38.819 39.321 (1,3)
Resultat før afskrivninger (EBITDA) 13.175 12.498 5,4
Årets resultat af fortsættende aktiviteter eks-klusive særlige poster 4.270 2.552 67,3
EBITDA-margin i pct. 33,9 31,8 -

Yderligere oplysninger:
TDC Presse, tlf. 70 20 35 10
tdc.dk/presse