Det dyra murstenshuset är en myt

Vill du minska dina boendekostnader med en fjärdedel? Då bör du fundera på ett hus i tegel. Det visar en undersökning som gjorts på det tyska byggforskningsinstitutet Institut für Bauforschung, IFB. Tegel ger dig också ett bättre ekonomiskt skydd mot framtidens mera extrema klimat, enligt undersökningen.

Hus i tegel är 7 procent billigare att bygga och hela 24 procent billigare att underhålla jämfört med trähus. Det är slutsatsen av en undersökning som gjorts på det tyska Institut für Bauforschung, IFB. I undersökningen jämförs data från två identiska byggnader byggda i tegel respektive trä.

Det dyra tegelhuset är en myt

Den tyska undersökningen är en av många som gör upp med föreställningen om att ett hus i tegel är en dyr investering, jämfört med till exempel trä, när man ser till husets hela livslängd.

– Alltför många husägare och större byggherrar tänker för kortsiktigt när det gäller boendeekonomi. Det är mera rättvisande att ta med kostnader för bland annat energi och underhåll under husets hela livslängd. Det är här som hus i tegel blir den allra bästa långtidsinvesteringen, säger Tommy Bisgaard, direktör för Tegelinformation och Byggitegel.se.

Han påpekar samtidigt att tegel också ger optimal klimatsäkring.

– Vi vet från flera olika europeiska analyser att tegel klarar sig markant bättre när ett extremt oväder drar förbi, antingen det gäller jordbävningar, laviner, stormar eller översvämningar, säger Tommy Bisgaard.

Klimatsäkring gynnar samhällsekonomin

En av de undersökningar som Tommy Bisgaard refererar till, är en österrikisk byggforskningsanalys som gjorts av Bautechnisches Institut Linz efter den stora översvämningen 2002.

Undersökningen fokuserade på hur vattnet påverkade byggmaterialen i de skadade husen och de efterföljande kostnaderna för renoveringar. Slutsatsen var entydig: Hus i tegel klarade sig förhållandevis bra undan de skador som översvämningen orsakade medan träkonstruktioner krävde omfattande renoveringar och materialbyten.

Totalt var kostnaderna för renoveringen av ett tegelhus bara 5.600 euro, det vill säga drygt 52.000 kronor. Trähusen däremot kostade hela 33.200 euro, det vill säga nästan 311.000 kronor att renovera.

Läs mer om de ekonomiska fördelarna med att bygga i tegel på www.byggitegel.se eller www.tegelapp.se.

För ytterligare information, kontakta:

Tommy Bisgaard Tegelinformation Tel: 45 33 32 34 34 e-post:kalktegl@mail.dk www.tegelinformation.se

Svenska och danska tegelproducenter gör tillsammans med den danska branschföreningen ”Kalk- og Teglværksforeningen” en svensk satsning på information om murat byggande. Tidningen TEGL och hemsidan www.tegelinformation.se är två av flera aktiviteter riktade gentemot svenska arkitekter och byggkonsulter samt svenska konsumenter som vill veta mera om att bygga med tegel utom- och inomhus.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia