Danmark bedst til digital borgerservice

De danske byer yder markant bedre digital borgerservice end byer i Norge og Sverige. En tur over sundet fra København til Malmø er samtidig en bevægelse fra top til bund i Skandinavien. De danske byer kan dog forbedre mulighederne for at bygge mobilnet. Det viser en ny undersøgelse, der sammenligner de største danske byer med de største byer i Norge og Sverige.

Danmark, Norge og Sverige er kendetegnet ved veludbyggede bredbåndsnetværk og en høj grad af digitalisering, og alle tre lande er generelt gode til at servicere borgerne via digitale kanaler. Danmark er dog klart i front, når det kommer til digital borgerservice. Det viser undersøgelsen ’The Nordic Broadband City Index 2012’, der er lavet af konsulentfirmaet Nexia International for Telenor.

Undersøgelsen vurderer 43 byer i Danmark, Norge og Sverige og fokuserer på digitale services samt vilkårene for udbygningen af infrastruktur til mobiltelefoni og bredbånd. Vurderingen af digitale services er baseret på, om byerne har en god og tilgængelig IKT-strategi og vurderingen af en række konkrete servicetilbud. Det drejer sig bl.a. om muligheden for sikker kommunikation, digital fakturering, digitale ansøgninger om fx daginstitutionspladser og byggetilladelser samt muligheden for digital indrapportering af dårlige veje mv. i byerne.

Store forskelle mellem byerne
”De lokale myndigheder har stor indflydelse på kvaliteten af de digitale ydelser til borgerne, og inden for det samme land kan der derfor være store forskelle. Undersøgelsen viser, at Danmark klarer sig flot, men at der fortsat er mulighed for forbedringer. I første omgang bør kommunerne fokusere på at lære af hinanden og dele ud af de erfaringer, som de har gjort sig. Ambitionen må være, at vi fortsætter digitaliseringen til glæde for borgerne,” siger Telenors erhvervsdirektør Jesper Hansen.

Den digitale borgerservice i de 15 danske byer, der er omfattet af undersøgelsen, får gennemsnitligt karakteren 7 på en skala fra 1 til 10. I Danmark ligger Århus og Frederiksberg i top, mens Herning og Aalborg ligger lavest. De danske byer klarer sig dog generelt bedre end byerne i Norge og Sverige. Gennemsnittet for de norske byer er 6, og for de svenske byer er karakteren nede på 4.

Det halter på mobilområdet
Foruden digital borgerservice vurderer undersøgelsen, i hvilket omfang kommunerne bidrager til udviklingen af infrastruktur til mobiltelefoni og bredbånd.

Udvikling af infrastruktur på mobilområdet er vurderet ud fra fire parametre: Adgang til opstilling af master på offentlige grunde og bygninger, priser på leje af offentlige grunde og bygninger, samarbejde med de lokale myndigheder, fx sagsbehandlingstider samt tilstedeværelsen af en mobil masterplan i kommunen.

De danske byer i undersøgelsen får en gennemsnitlig karakter på 4,1 på mobilområdet på en skala fra 1 til 10, mens de norske byer scorer 5,0, og de svenske byer scorer 5,6. Når de danske byer ligger lavere, skyldes det først og fremmest, at det er dyrere at opstille mobilmaster og antenner i Danmark, end det er i Norge og Sverige.

”Undersøgelsen bekræfter behovet for den politiske aftale, der er indgået. Vi har i de seneste måneder set fremskridt her i Danmark, så det går den rigtige vej, men undersøgelsen bekræfter, at der har været behov for at gøre noget på dette område. Digitale løsninger kan give borgerne en bedre service, samtidig med at det er billigere for kommunerne. Men forudsætningen for øget digitalisering er, at der bliver bygget digital infrastruktur,” siger Telenors erhvervsdirektør Jesper Hansen.

Pressekontakt:
Peter Glüsing
Pressechef, Telenor
Tlf: 60 50 63 10
E-mail:
pgu@telenor.dk

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 11 lande, og på verdensplan hjælper vi over 146 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk