Pressemeddelelse: Ny skat skaber tvivl hos virksomhederne

Fra årsskiftet blev multimedieskatten afløst af en ny skat på fri telefon. Mange danske virksomheder er i tvivl om, hvad den nye skat betyder for dem og deres medarbejdere.

Med den nye finanslov for 2012 er multimedieskatten pr. 1. januar blevet afløst af en beskatning på fri telefoni. Den nye skat betyder, at beskatningen af fri telefon fremover er 2.500 kroner om året. Før nytår var multimedieskatten 3.000 kroner om året. Samtidig er arbejdspc’en blevet skattefri.

I dialogen med erhvervskunderne oplever Telenor, at rigtig mange virksomheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig til den nye skat på telefoni, der omfatter både fastnettelefoni, mobiltelefoni og bredbåndsforbindelser.

”Mange virksomheder tror fejlagtigt, at de ikke længere må tilbyde deres medarbejdere mobiltelefoner, abonnementer og internet som del af lønpakken, og det er jo ikke tilfældet,” siger salgsdirektør i Telenor Jens Andersen.

"
Pr. 1. januar 2012 er der genindført særskilt beskatning af computere med tilbehør, hvis der samtidig er aftalt en lønreduktion. Men for alt andet, herunder telefoni, bredbånd mm., er regler og praksis uændret, og der kan fortsat indgås aftaler om at få den slags udstyr stillet til rådighed via lønomlægning – uden at det medfører nogen form for særbeskatning,” siger statsautoriseret revisor Niels Sonne fra Deloitte.

Ingen ændringer for mobiler
Efter de nye regler kan det ikke længere betale sig for medarbejderne at få stillet computere og pc-udstyr til rådighed som del af en bruttolønsordning, fordi de i så fald beskattes af et beløb svarende til 50 procent af udstyrets nypris, hvert år udstyret er til rådighed.

For telefoner og telefoni forholder det sig anderledes: De nye regler opstiller ingen begrænsninger for telefoni, mobiltelefoner og internet i relation til bruttolønsordninger (lønomlægning). Virksomheder kan derfor fortsat omkostningsfrit tilbyde medarbejderen attraktive aftaler med smartphones, mobilabonnementer, bredbåndsforbindelser og internettelefoni ved at indgå aftale om lønomlægning, hvor der aftales en løbende reduktion af medarbejderens bruttoløn.

Fakta om beskatning af fri telefon

  • Beskatningen af fri telefon trådte i kraft den 1. januar 2012, hvor den erstattede multimedieskatten. Skatten omfatter fastnet- og mobiltelefoni samt datakommunikation (bredbåndsforbindelser).

  • Beskatningen sker fremover af et fast beløb på 2.500 kr. årligt (for 2012), uanset om de faktiske udgifter, der er betalt af arbejdsgiver er mindre eller større. Beløbet reguleres fremover som andre skattemæssige beløbsgrænser.

  • Beskatningen gælder pr. person og ikke pr. husstand. Dog bibeholdes ægtefællerabatten som under multimedieskatten, og der gives et samlet nedslag på 25 procent, hvis begge ægtefæller beskattes af tilsammen min. 3.300 kr. årligt.

  • Får man stillet en telefon til rådighed til erhvervsmæssig brug som en nødvendighed for at kunne udføre sit arbejde, beskattes man ikke. Det er tilladt at foretage enkeltstående private opkald fra en arbejdsmobiltelefon, uden at det medfører beskatning. Hvis beskatningen skal undgås, skal der dog underskrives en tro og love erklæring, og arbejdsgiver skal føre kontrol med brugen.

  • Brug af arbejdscomputer beskattes ikke længere. Det er igen blevet muligt at tage en arbejdscomputer med hjem, uden at rådigheden medfører beskatning.

  • Arbejdsgiverbetalt internetforbindelse beskattes ikke, hvis medarbejderen hjemmefra har adgang til arbejdsgivers netværk og til stort set de samme funktioner som på arbejdspladsen. Har medarbejderen ikke adgang til arbejdsgivers netværk, beskattes medarbejderen efter reglerne for fri telefoni.

  • En virksomhed kan tilbyde mobiltelefoner, mobil- og fastnetabonnementer, bredbåndsforbindelser og internettelefoni via lønomlægning. Dette gælder også, hvis medarbejderen ønsker at få stillet en bedre/dyrere telefon til rådighed end den standard telefon, som virksomheden tilbyder. Det er alene op til virksomheden at fastsætte størrelsen af lønreduktionen og beslutte, om lønomlægningen således skal dække udgifterne helt eller delvist. En aftale med lønomlægning medfører altid beskatning af fri telefon.  

  • Der er indført en særskilt beskatning af computere med tilbehør, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed, hvis der samtidig er aftalt en lavere løn. Det betyder, at medarbejderen, hvert år udstyret er til rådighed, skal beskattes af et beløb svarende til 50 procent af udstyrets nypris.

Kilde: Deloitte

Pressekontakt:
Peter Glüsing
Pressechef
, Telenor
Tlf: 60 50 63 10
E-mail: pgu@telenor.dk

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 11 lande, og på verdensplan hjælper vi over 133 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk

Tags:

Om os

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens syvendestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi over 165 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk