Telenor tilpasser organisationen

Telenor tilpasser sin organisation for at imødekomme et forventet pres på omsætningen og indtjeningen i 2012 som følge af den fortsat hårde konkurrence på telemarkedet. Et fokus på at nedbringe omkostningerne og optimere driften igennem en længere periode har gjort det muligt at holde antallet af afskedigelser på godt 30 medarbejdere. Afskedigelserne er gennemført i dag.

Igennem det seneste 1½ år er mobilpriserne faldet markant. Samtidig fortsætter efterspørgslen efter nye produkter og services samt en fortsat udrulning og forbedring af netværket, hvilket kræver massive investeringer.

”Den priskrig, som vi har set på markedet i 2011, vil slå fuldt igennem i 2012, og der er derfor behov for at reducere omkostningerne yderligere for at nå vores finansielle målsætninger. Det betyder desværre også, at vi må afskedige godt 30 medarbejdere,” siger Jon Erik Haug, administrerende direktør i Telenor.

Stram omkostningsstyring
Den hårde konkurrence på telemarkedet nødvendiggør et konstant fokus på omkostningerne, og på hvordan organisationen kan tilpasses, så Telenor klarer sig bedst muligt i konkurrencen med de øvrige selskaber. Det har været muligt at begrænse antallet af afskedigelser i dag gennem stram finansiel styring gennem hele 2011.

”Vi har konsekvent leveret bedre økonomiske resultater og været bedre til løbende at tilpasse vores omkostninger end vores nærmeste konkurrenter. Vi har knækket omkostningskurven, været tilbageholdende med at genbesætte stillinger og løbende tilpasset vores organisation ved blandt andet at fjerne dobbeltfunktioner. Det gør, at vi har kunnet begrænse antallet af medarbejdere, der bliver berørt,” siger Jon Erik Haug.

Fortsat ambitiøse målsætninger
Telenor er den primære udfordrer på det danske telemarked og har en position som en klar nummer to på både privat- og erhvervsmarkedet.

”Ændringerne i organisationen ændrer ikke ved, at Telenor fortsat har høje ambitioner i Danmark – tværtimod. Vi vil vinde kampen blandt udfordrerne til TDC. Denne ændring skal være med til at sikre dette,” siger Jon Erik Haug.

Hjælp til afskedigede
Alle opsagte medarbejdere får blandt andet tilbudt et skræddersyet program med samtaler og rådgivning som hjælp til at komme videre i karrieren.

”Det er en hård dag i dag. Vi må sige farvel til en række gode kolleger, der har leveret en flot indsats for Telenor. Vi vil gøre vores bedste for at hjælpe vores kolleger godt på vej i deres videre karriere,” afslutter Jon Erik.

Selskaberne CBB Mobil og BiBoB, der er ejet af Telenor, er ikke omfattet af ændringerne.

Pressekontakt:
Christian Wulff Søndergaard
Kommunikationschef, Telenor
Tlf: 60 50 67 61
E-mail: cws@telenor.dk

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og en af verdens største leverandører af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 11 lande, og på verdensplan hjælper vi over 133 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk

Om os

Telenor hjælper danskerne med at skabe gode forbindelser via mobil og bredbånd. Vi er en del af en global virksomhed, som er et af Nordens største teleselskaber og verdens syvendestørste leverandør af mobiltelefoni. Telenor er repræsenteret i 13 lande, og på verdensplan hjælper vi over 165 millioner kunder med at kommunikere. Danmark er et fokusområde for Telenor. Her er vi mere end to tusinde medarbejdere, som hver dag yder vores bedste for at gøre det enkelt og nemt for vores kunder at kommunikere. Det er vigtigt for os, at Danmark bliver et førende videnssamfund. Derfor investerer vi hvert år massivt i den danske teleinfrastruktur. I Danmark er CBB Mobil, BiBoB og Canal Digital også en del af Telenor-familien. Du kan læse mere om os på www.telenor.dk