Tieto erhverver Software Innovation for at fremskynde sin position som den førende digitaliseringsrådgiver i Norden

Tieto har underskrevet aftale om overtagelse af Software Innovation, et ledende selskab inden for Enterprise Content Management (ECM) i Skandinavien. Erhvervelsen vil styrke Tietos position som den foretrukne digitaliseringspartner ved at udvide selskabets kompetencer inden for Enterprise Content Management på tværs af de nordiske lande.  Handelen understøtter Gruppens målsætning om fremskyndelse af profitabel vækst, da den styrker Tietos tilstedeværelse i Norden og udgør en udvidelse af selskabets skalerbare, software-baserede forretning.

Software Innovation er en anerkendt markedsførende virksomhed på tværs af de nordiske lande inden for Enterprise Content Management, både i den offentlige og i den private sektor. Selskabet har konsekvent erobret markedsandele og leveret solide overskud. Software Innovation har omkring 350 ansatte og i 2014 udgjorde selskabets nettoomsætning NOK 364 millioner (EUR 41 millioner) med en bruttoavance (EBIT) på 12,5%. For øjeblikket hidrører 75 % af omsætningen fra Norge, mens resten fortrinsvis er fordelt på Sverige og Danmark. Den offentlige sektor står for omkring 70 % af salget og den resterende del udgøres af store og mellemstore virksomheder.

- Erhvervelsen af Software Innovation er vigtigt for Tieto, fordi det betyder en styrkelse af vores mulighed for at sætte fart på vores kunders digitalisering på tværs af de nordiske lande og byder på attraktive vækstmuligheder. Det medfører en styrkelse af vores position, især i den offentlige sektor, som den førende rådgiver inden for skæringspunktet mellem forretningsprocesser og nye teknologier. Vi byder vores nye kolleger fra Software Innovation hjerteligt velkommen til Tieto og til en fælles stræben efter at sætte fart i fornyelse, innovation og vækst i hele Tieto, udtaler Kimmo Alkio, President and CEO, Tieto.

- Jeg ser frem til at kunne kombinere Software Innovations og Tietos kompetencer inden for informationshåndtering. Aftalen giver os endnu bedre mulighed for at effektivere virksomheder gennem standard sags- og dokumenthåndteringsløsninger i de nordiske lande. Købet gør også at vi får et bedre fodfæste og kan ekspandere i Skandinavien gennem vores eksisterende cloud services og applikation management ydelser, siger Håkan Dahlström, chef for offentlig sektor i Tieto.

- Det er spændende for Software Innovation, og jeg er overbevist om at vi kommer til at skabe værdi for vores fælles kunder og fremskynde digitaliseringen i det bredere marked. Der vil være gode muligheder for vores eksisterende og nye kunder til at gøre brug af Tietos globale levering og den fulde vifte af kompetencer i de nordiske lande. Jeg tror på at vores ansatte og kunder, som en del af et større selskab, vil have meget at se frem til, siger Torstein Harildstad, CEO for Software Innovation. Torstein Harildstad vil fortsat være ansvarlig for Software Innovation-forretningen i Tieto.

Som følge af erhvervelsen vil Tietos markedsandel inden for Enterprise Content Management i Skandinavien stige fra de nuværende ca. 7 % til omkring 20 %. Herudover ser Tieto gode muligheder for at tilbyde sin brede vifte af ydelser inden for outsourcing, konsulentvirksomhed og systemintegration såvel som andre softwareprodukter fra Tieto. Erhvervelsen kræver godkendelse fra den norske konkurrencemyndighed og handelen forventes afsluttet i løbet af efteråret. Aftaleprisen på 610 M NOK betales kontakt i forbindelse med slutaftalen.

Yderligere oplysninger om erhvervelsen kan findes på www.tieto.com/investors

Danske Bank har fungeret som rådgiver for Tieto i forbindelse med transaktionen.

For yderligere informationer, kontakt venligst:

Medier:

Kia Head of Global Communications, Head of Global Communications
kia.haring[at]tieto.com, tlf.  +358 40 765 3700

Håkan Dahlstöm, chef for offentlig sektor, Tieto
hakan.dahlstrom[at]tieto.com, telefon: 070 633 4000

Kimmo Alkio, CEO, Tieto
kimmo.alkio[at]tieto.com,  tel: +358 (0)20 720 10

Software Innovation:

Torstein Harildstad, CEO, Software Innovation
tlf. +47 90826019

Tieto er det største IT-serviceselskab i Skandinavien og leverer IT-ydelser over en fuld livscyklus. Vi leverer også globale produktudviklingstjenester til virksomheder med aktiviteter inden for kommunikation og indlejrede teknologier. Via branchekendskab, teknologisk vision og innovativ tankegang stræber Tieto mod at inspirere og engagere vores kunder i at finde nye måder at fremdrive deres forretning.

Med udgangspunkt i en stærk nordisk arv kombinerer Tieto globale kompetencer med lokal tilstedeværelse. Tieto har hovedsæde i Helsinki i Finland og beskæftiger over 13.000 eksperter i mere end 20 lande. Omsætningen er på ca. EUR 1,5 milliard. Tietos aktier er noteret på Nasdaq i Helsinki og Stockholm. www.tieto.com

Software Innovation hjælper organisationer med at styre, dele og anvende information som deres mest værdifulde ressource. Vi har 30 års kompetence i og erfaring med udvikling af moderne, brugervenlige IT-løsninger, der forbedrer og strømliner journalhåndtering, sagshåndtering og teknisk dokumentkontrol. Software Innovation er anerkendt som en ledende international aktør af virksomheder som Gartner og Microsoft, og vores løsninger anvendes af over 600 organisationer og 200.000 brugere. Software Innovation har 350 medarbejdere med kontorer i København, Stockholm og Bangalore, og har sit hovedsæde i Oslo.

Abonner