TietoEnator etablerer health care enhed i Danmark

TietoEnator etablerer health care enhed i Danmark TietoEnator, den største leverandør af IT-systemer i Norden, har etableret en ny afdeling i Danmark, som skal beskæftige sig med løsninger til sundhedssektoren. TietoEnator er med mer en 30 års erfaring allerede etableret som Nordens største leverandør af IT løsninger til sundhedssektoren i de nordiske lande. Målet er at blive den førende leverandør til det danske marked. TietoEnators vision er som partner at være med til at løfte den danske sundhedssektor til et nyt og højere niveau ved hjælp af informations og kommunikations teknologi. - IT-systemerne i den danske sundhedssektor er domineret af store ældre systemer, som ikke bare skiftes ud. Der er dog flere kliniske systemer, baseret på moderne teknologi, på vej. I første omgang bliver vores opgave at binde de nye og de gamle systemer fra forskellige leverandører sammen, udtaler Marianne Woldbye-Tholin, direktør i TietoEnator HealthCare. - I fremtiden er det patienten som står i centrum, som ejer af informationerne om sig selv. Dette kræver nytænkning i sundhedssektoren, og med TietoEnators mange års erfaring med at udvikle værktøjer og systemer til sundhedssektoren, kan vi være en aktiv partner i løsningen af disse udfordringer i sundhedssektoren. TietoEnator har udviklet en bred vifte af moderne systemer til den nordiske sundhedssektor. Med basis i den fælles europæiske HISA (Hospital Information System Architecture) standard, som TietoEnator har implementeret i den af GESI udviklede DHE (Distributed Healthcare Environment) integrationsplatform, kan man integrere forskellige sundheds IT-systemer med hinanden. DHE er allerede i drift på flere sygehuse i Danmark. På Amager Hospital har TietoEnator også har udviklet en portal hvor de forskellige informations og kommunikations systemer kan nås via en standard browser fra hospitalets interne netværk. Af andre systemer kan nævnes notatmodul, som erstatter og udvider funktionaliteten af den konventionelle papirjournal, og medicinmodulet der fokuserer på sikkerhed i forbindelse med medicinordination og medicingivning. Herudover har TietoEnator udviklet et avanceret system, hvor alle rekvisitioner og svar (ROS) samles for patienten, samt et laboratoriesystem der understøtter arbejdsprocesserne I laboratorier For yderligere information kontakt: Marianne Woldbye-Tholin, direktør, TietoEnator Healthcare, Danmark, 2086 1425 With over 10,000 employees and annual net sales of EUR 1.1 billion, TietoEnator is a leading supplier of high value-added IT services in Europe. TietoEnator specialises in consulting, building and hosting its customers' business operations in the digital economy. The Group's services are based on a combination of deep industry-specific expertise and latest information technology. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00410/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00410/bit0001.pdf

Dokumenter og links