TietoEnator overtager BIOSIS

TietoEnator overtager BIOSIS TietoEnator overtager virksomheden dataFolket 1 AB. Overtagelsen indebærer, at TietoEnator køber 100 % af aktierne, og 11 personer overgår til TietoEnator. DataFolket 1 AB har udviklet de nye moduler PS BIOSIS som støtte til behandlingsdokumentation og lægemiddelhåndtering. TietoEnators koncept INFOMEDIX til sundheds- og sygehussektoren bliver dermed en komplet patientorienteret IT-støtte. Den sammenlagte installationsbase gør TietoEnator til en af Nordens største leverandører af IT-støtte til sundheds- og sygehussektoren. Forretningen er et led i TietoEnators strategi om at tilgodese sundheds- og sygehussektorens behov for procesorienteret IT-støtte. TietoEnators koncept INFOMEDIX, som indeholder behandlingsadministration, sortiment, behandlingsplanlægning samt forespørgsel og svar, udvides nu med moduler til behandlingsdokumentation og lægemiddeladministration fra PS BIOSIS. INFOMEDIX tager udgangspunkt i, at patienten selv ejer sit helbred og sine problemer. Derfor følger informationen patienten, uanset hvor man behandles. På denne måde opnår man desuden et bedre samarbejde i hele behandlingskæden. Andre fordele ved systemet er, at det giver forudsætninger for at planlægge, administrere og følge op på indsatte ressourcer. Sammenslutningen giver mulighed for at tilbyde kunder hele konceptet INFOMEDIX eller dele af det som fritstående moduler. Efter overtagelsen omfatter TietoEnator Health Care ca. 240 personer i Finland, Sverige og Norge og er desuden under opbygning i Danmark. For mere information, kontakt: Ola Gustavsson, TietoEnator Health Care Sweden, +46 (0)46 18 05 85 Anders Björck, dataFolket 1 AB, +46 (0)36 15 01 15 TietoEnator er en førende leverandør af værdiskabende IT-ydelser i Europa med mere end 10.000 medarbejdere og en omsætning på 1.2 milliarder euro. Vi tilbyder management consulting, systemudvikling, integration, drift og support, produktudviklingsydelser for kunder samt software. Vi har dybtgående viden om vore kunders virksomheder inden for brancher som f.eks. telekommunikation, bank og finans, offentlig sektor og skovindustri. www.tietoenator.com dataFolket 1 AB er specialiseret i at støtte sundheds- og sygehussektoren med informationsteknologi, specifikt inden for behandlingsdokumentation og lægemiddeladministration. Markedet består af Sverige og til en vis grad Finland. Kunderne findes inden for større regionale centre: Skåne, Stockholm, Norrlandskysten og inden for forsvaret. Virksomheden har 11 ansatte og har afdelinger i Jönköping, Stockholm og Gävle. TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Besoeg http://www.bit.se for mere information Foelgende filer kan downloades: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00060/bit0002.pdf

Dokumenter og links