TietoEnator videreudvikler successystem for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Report this content

TIETOENATOR CORPORATION PRESS RELEASE 22 NOVEMBER 2002 2.00 PM 1(1) TietoEnator videreudvikler successystem for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen sagde d. 4. november ja tak til det tilbud, som TietoEnator har afgivet på udvikling af den nye version af Webreg, systemet, der varetager indberetninger fra danske virksomheder til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Videreudviklingen betyder, at 90% af ændringer af aktie- og anpartsselskaber i nær fremtid kan håndteres via Webreg. TietoEnator har været hovedleverandør på de to forrige versioner af Webreg. Som noget helt nyt kan man via digital signatur registrere de udenlandske statsborgere, der er med i en virksomheds ledelse, og man kan løbende tilføje vedtægtsændringer for ens virksomhed. Videreudviklingen af systemet er et vigtigt skridt mod en bedre erhvervs- og borgerservice - en service der fungerer 24 timer i døgnet - 365 dage om året. Projektleder Torsten Grunwald fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siger, at arbejdet indtil videre har været både hårdt og spændende. "Det bliver ofte meget langhåret, når juridiske, tekniske og økonomiske hensyn skal spille sammen med ønsket om at levere et system, hvor brugervenligheden er i top. Men når man så mærker, at det lykkes at få alt til at gå hånd i hånd - ja, så glemmer man alle anstrengelserne og sidder bare tilbage med en god fornemmelse." I dag foregår 40% af anmeldelserne, i det segment systemet dækker over internettet, via Webreg. Der registreres mellem 12.000-14.000 sager om året igennem Webreg. Det svarer til en besparelse hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på godt 6.000 mandetimer om året. I den periode, Webreg har fungeret, har styrelsen kunne reducere sagsbehandlingstiden med 3-5 dage samtidig med at kvaliteten i registreringerne er steget. Styrelsen forventer yderligere store besparelser i mandetimer og en betydelig reduktion i sagsbehandlingstiden, når det nye system søsættes primo marts 2003. "TietoEnator er utroligt glad for samarbejdet med Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Deres visioner og krav til fremtidens systemer passer perfekt til vores kompetence og strategi om at være med til at bygge fremtidens informationssamfund. Webreg er et vellykket system, fordi det både gavner erhvervslivet, borgerne og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" udtaler Bjarne Larsen, divisionsdirektør for TietoEnator Public i Danmark. TietoEnator har udviklet store løsninger til den offentlige sektor siden 1965 og er i dag det førende IT-konsulenthus i Norden. For yderligere information, kontakt: Bjarne Larsen, divisionsdirektør, TietoEnator Public i Danmark, tlf. 33276268 Torsten Grunwald, projektleder, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, tlf. +45 33307613 Med 12.000 medarbejdere og en årlig nettoomsætning på 1,1 milliard Euro er TietoEnator en af Europas førende leverandører af værdiskabende IT- ydelser. TietoEnator har specialiseret sig i rådgivning samt udvikling og hosting af kundernes digitale forretninger. Koncernens ydelser er baseret på en unik kombination af industrispecifik ekspertise og den nyeste informationsteknologi. www.tietoenator.dk TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Besøg http://www.waymaker.dk for mere information Følgende filer kan downloades: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00700/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/22/20021122BIT00700/wkr0002.pdf

Dokumenter og links