Bodil Nyboe Andersen udtræder af Trygs bestyrelse

Som følge af Trygs vedtægtsbestemmelse om aldersgrænse for selskabets bestyrelsesmedlemmer udtræder næstformand for bestyrelsen og formand for revisionskomiteen Bodil Nyboe Andersen af selskabets bestyrelse ved den kommende ordinære generalforsamling den 14. april 2011.

Bodil Nyboe Andersen indtrådte i Trygs bestyrelse i 2006. Bodil Nyboe Andersen er tidligere nationalbankdirektør og direktør for Andelsbanken.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen indstille nationalbankdirektør Torben Nielsen til den ledige post i bestyrelsen.

Torben Nielsen har siden 1996 været medlem af Danmarks Nationalbanks direktion, men fratræder med udgangen af marts 2011. Han har tidligere været divisionsdirektør og vicedirektør i Unibank. Torben Nielsen er 63 år og uddannet HD i organisation samt i kredit og finansiering.


Eventuelle henvendelser bedes rettet til kommunikationschef Gerhard Dall,

tlf. +45 30 56 30 72, email: gerhard.dall@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links