Effektiviseringer øger Trygs indtjening i 3. kvartal

Interne effektiviseringer, omkostningsbesparelser, skadeforebyggelse og bedre indkøb sikrer fortsat fremgang i det forsikringstekniske resultat. Combined ratio blev forbedret 2,9 procentpoint til 84,8 i 3. kvartal 2013.

- Det er glædeligt, at alle de dygtige medarbejdere i Tryg er direkte medvirkende til den fortsatte fremgang. Den er nemlig skabt på baggrund af vores egne effektiviseringer, bedre indkøb, og fordi vi formår at forebygge skader sammen med vores kunder. Og vores kunder er nu en gang mest trygge, når vi hjælper hinanden med at undgå skader, siger koncernchef Morten Hübbe.

Trygs resultat før skat for 3. kvartal 2013 blev 907 mio. DKK (976 mio. DKK i 3. kvartal 2012). Det forsikringstekniske resultat steg med 17 % fra 652 til 766 mio. DKK og var således positivt påvirket af det interne effektiviseringsprogram samt af et lavt niveau af storskader efter genforsikring. Investeringsresultatet på 152 mio. DKK (338 mio. DKK) er påvirket af et godt afkast på aktier, hvorimod afkast på obligationer var på et betydeligt lavere niveau end samme periode sidste år.

Trygs interne effektiviseringer skal reducere de årlige skadeudgifter og omkostninger med 1 mia. DKK fra udgangen af 2015. Siden programmets start er der leveret besparelser for 445 mio. DKK takket være bedre skadeindkøb og omkostningsreduktioner.

Kvartalsresultatet var desuden positivt påvirket af forsikringsvenligt vejr, men bød også på den største skade i Trygs historie, da entreprenørkoncernen Pihl & Søn gik konkurs. Bruttoskaden udgør samlet mere end 700 mio. DKK, men Trygs genforsikringsprogram sikrer, at resultateffekten begrænses til ca. 30 mio. DKK.

Combined ratio blev forbedret fra 87,7 i 3. kvartal 2012 til 84,8, hvoraf egne interne effektiviseringer udgjorde 2,3 procentpoint.

Målet om en combined ratio på 90 eller lavere fra 3. kvartal 2013 er dermed nået. Det langsigtede mål er fortsat en egenkapitalforrentning efter skat på 20 procent, som skal opnås ved - på helårsbasis - at levere en combined ratio på 90 eller derunder.

Gode resultater er godt for Trygs kunder

- Det skaber tryghed for kunder, medarbejdere og aktionærer, når vi leverer stabile, gode resultater. For kunderne betyder det blandt andet, at vi fortsat står stærkt, når storm og regn igen rammer os. Det betyder også, at vi er i stand til at investere i at forbedre vores produkter og service. Både nye og enklere produkter og nyt kundeprogram, som skaber mere tryghed for kunderne, er blevet rigtig godt modtaget i 3. kvartal, fortæller Morten Hübbe.

Alene i år har vi lanceret fire nye og enklere produkter på privatmarkedet i Danmark, og særligt nyt indbo og nyt rejseprodukt har fået positiv modtagelse af kunderne, og i salget oplever vi 20-30 % bedre hitrater. I Norge er der lanceret nyt autoprodukt med dækning for parkeringsskader, og her er Tryg først på markedet med denne dækning.

- Vores nye kundeprogram, Tryg Plus, er rigtig godt modtaget i Danmark og er nu også lanceret i Norge. Der har blandt andet været stor interesse for Tryg Boligalarm, som gør det muligt for fordelskunder at få installeret en alarm i hjemmet og samtidig få reduceret prisen for indboforsikringen. Og med Tryg ID kan du få hjælp, hvis din identitet bliver misbrugt, ligesom vi tilbyder råd og vejledning til at undgå ID-misbrug, fortæller Morten Hübbe.

I Erhverv har vi lanceret en ny arbejdsskadetarif i både Danmark og Norge. Det er tydeligt i tilbudsgivningen, at den nye tarif langt bedre afspejler risici og dermed bidrager til en korrekt prissætning og et øget salg i de ønskede segmenter.

Gode resultater i alle forretningsområder

I Erhverv steg kundefastholdelsen i både Danmark og Norge. Fastholdelsesprocenten i Privat er fortsat på et højt niveau, men faldt lidt i Danmark. På det norske marked var udviklingen i antal kunder positiv.

Som det fremgår af tabellen nedenfor, bidrager alle forretningsområder til det gode resultat. Erhverv leverer et lidt svagere resultat i 1.-3. kvartal i år end i samme periode 2012, men en flot combined ratio trods flere storskader i landbrugsområdet. Desuden er det værd at bemærke, at Sverige mere end fordobler resultatet fra 48 mio. DKK i 2012 til 105 mio. DKK i 2013.

DKKm Q3 2012 Q3 2013 Q1-Q3 2012 Q1-Q3 2013
Privat 404 440 907 1.049
Erhverv 193 177 448 369
Industri 95 95 529 427
Sverige 48 54 48 105

- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har en stabil situation i alle fire forretningsområder. Det er ikke længe siden, vi havde tab i Sverige og dårlige resultater i Erhverv, men nu ser vi stabile og gode resultater fra alle områder, udtaler Morten Hübbe.

Pressekontakter:

Kommunikationsdirektør Steffen Lundgren Kristensen, mobil: 41 86 28 92,

e-mail: steffen.kristensen@tryg.dk

Investor Relations Direktør Lars Bentsen Møller, mobil: 22 66 66 05,

e-mail: lars.moeller@tryg.dk

Abonner