Fortsat fremgang i Tryg

De to store storme i 4. kvartal resulterede i hjælp til mere end 45.000 kunder, og udgifter til vejrskader blev derfor omkring 260 mio. DKK højere end året før. Alligevel præsterer Tryg et uændret forsikringsteknisk resultat på næsten 2,5 mia. DKK og leverer markant fremgang i omkostningsniveau.

- Vi skal levere gode resultater, også i dårligt vejr. Vores kvartals- og årsresultat i Tryg viser, at vi er økonomisk robuste og kan stå imod, når storm og regn rammer Skandinavien, og det kommer i sidste ende kunderne til gode, siger koncernchef Morten Hübbe.

- Vi valgte at hjælpe kunderne, før begivenheden officielt var anerkendt som stormflod, og vi etablerede mobile kontorer i de værst ramte områder. Det bekræftede mange af vores kunder i, at de har det rigtige forsikringsselskab, da de oplevede hvilken konkret forskel Tryg gjorde for dem. Det har også været fantastisk at se, hvordan alle medarbejdere har arbejdet målrettet for at gøre en forskel for vores kunder, siger koncernchef Morten Hübbe.

Uændret indtjeningsniveau trods stormskader
De to storme i Danmark i 4. kvartal gav travlhed med mere end 45.000 kunder, som anmeldte skader, hvilket gør det til en af de tre største skadebegivenheder i Tryg siden 1999. Vi forventer at udbetale ca. 650 mio. DKK til vores kunder i erstatning, og udgifterne til vejrskader i årets sidste kvartal lå derfor omkring 260 mio. DKK højere end i et gennemsnitligt år. Alligevel fastholder Tryg et uændret niveau i indtjeningen
og lever dermed op til de fastsatte målsætninger.

Årsresultat før skat ender på 2.993 mio. DKK (3.017 mio.). Det tilfredsstillende resultatet er skabt af en fremgang i det forsikringstekniske resultat fra 2.492 mio. DKK i 2012 til 2.496 mio. DKK i 2013 og et investeringsresultat på 594 mio. DKK (585 mio. DKK), som især var påvirket af stigende aktiekurser og et fortsat lavt renteniveau. Combined ratio blev 87,7 (88,2). På trods af det høje niveau af vejrskader i 2013 planlægges der ikke ekstraordinære prisstigninger i 2014.

- Med en forrentning af egenkapitalen på 21,5 procent og en combined ratio på 87,7 er resultatet således i overensstemmelse med de opstillede mål om en forrentning af egenkapitalen på 20 procent og en combined ratio under 90, siger Morten Hübbe.

Markant forbedret omkostningsniveau
Effektiviseringsprogrammet har i 2013 forbedret omkostninger og skadeudbetalinger med 380 mio. DKK, hvilket er baggrunden for en forbedret combined ratio på 87,7 (88,2) trods udgifterne til storm. Omkostningsprocenten er forbedret markant fra 16,4 til 15,6 procent.

- Målsætningen for det interne effektiviseringsprogram er at levere samlede reduktioner af skadeudgifter og omkostninger på 1 mia. DKK frem mod 2015, hvor der ved udgangen af 2013 var leveret 557 mio. DKK. Vi er således godt på vej til at levere på den ambitiøse målsætning, siger Morten Hübbe.

Kunder, kultur og kontinuerlige forbedringer
- Resultatet for 2013 skaber et godt og solidt fundament, som vi i de kommende år vil bygge videre på ved at styrke både kundeoplevelsen, vores kultur og vores effektivitet og dermed kontinuerligt forbedre både konkurrenceevne og resultater.
Dette indebærer en række tiltag, der skal gøre vores kunder mere tilfredse og loyale. Vi skal ganske enkelt være endnu bedre til at skabe tryghed og værdi for vores kunder, og i en sådan grad, at de bliver så tilfredse, at de aktivt anbefaler os til andre, siger Morten Hübbe.

Gode resultater i alle forretningsområder
Alle forretningsområder leverede gode resultater i 2013, og der er en tilfredsstillende indtjeningsmæssig balance i den samlede portefølje. I det forløbne år er der arbejdet med strategiske initiativer, der skulle styrke lønsomheden i Erhverv og i den svenske forretning. På den baggrund er det særligt tilfredsstillende, at Erhverv og Sverige med combined ratios på henholdsvis 86,9 og 91,5 opnåede forbedrede og gode resultater i 2013.

De samlede præmieindtægter udgjorde 19.504 mio. DKK i 2013 (20.314 mio. DKK), hvilket i lokal valuta svarer til en mindre reduktion i de samlede præmieindtægter. Udviklingen er blandt andet påvirket af en lav økonomisk vækst, samt god lønsomhed inden for partneraftaler, hvilket bevirker et højere niveau af overskudsdeling.

Resultat for 4. kvartal 2013
Resultatet for 4. kvartal er særligt påvirket af de to storme i Danmark og udgjorde efter skat 565 mio. DKK (404 mio. DKK) og var sammensat af et forsikringsteknisk resultat på 546 mio. DKK (648 mio. DKK) og et investeringsresultatet på 154 mio. DKK (5 mio. DKK). Investerings-

resultatet var påvirket af et højt aktieafkast, og combined ratio udgjorde 89,1 (87,4).

Pressekontakter:

Kommunikationsdirektør Steffen Lundgren Kristensen, mobil: 41 86 28 92,
e-mail:
steffen.kristensen@tryg.dk

Investor Relations Direktør Lars Bentsen Møller, mobil: 22 66 66 05,
e-mail:
lars.moeller@tryg.dk

Om Tryg
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede vores 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2.7 millioner kunder. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK  og www.flickr.com/tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links