Fortsat fremgang trods flere storskader

Tryg fortsætter fremgangen trods flere storskader i 3. kvartal. Resultatet er både båret af en positiv udvikling i forsikringsforretningen og et godt investeringsresultat. Arbejdet med at effektivisere forretningen og udvikle prisdifferentierede produkter fortsætter.

Selv om 3. kvartal 2012 var præget af en del storskader, fortsætter Tryg fremgangen i det forsikringstekniske resultat, ligesom det samlede resultat understreger fremgangen. Det forsikringstekniske resultat for 3. kvartal blev 652 mio. DKK mod 480 mio. DKK i samme periode sidste år. Det samlede resultat før skat blev 976 mio. DKK mod 279 mio. DKK i samme periode sidste år. Combined ratio (skadeudgifter og omkostninger i forhold til indtægter) blev for 3. kvartal 2012 87,7 mod 91,5 for 3. kvartal 2011.

Resultatet for årets ni første måneder blev 2.379 mio. DKK før skat mod 1.136 mio. DKK året før. Det forsikringstekniske resultat blev 1.844 mio. DKK mod 1.262 mio. DKK. Combined ratio for hele perioden er 88,5 i 2012 mod 92,6 i 2011.

Investeringsresultatet for de første ni måneder blev 580 mio. DKK mod -83 mio. DKK året før. Resultatet er opnået, selv om Tryg har valgt en investeringsstrategi med lav risiko. De tilsvarende tal for 3. kvartal er 338 mio. DKK i 2012 og -189 mio. DKK i 2011.

- Selv om antallet og omfanget af storskader i 3. kvartal er større end normalt, er det et tilfredsstillende resultat, der viser, at vores stærke fokus på lønsomhed bevæger os i den rigtige retning. Vi fortsætter arbejdet med at gøre Tryg til et mere effektivt selskab, og vi fortsætter arbejdet med at sætte den rigtige pris på hver enkelt risiko, siger Morten Hübbe, koncernchef i Tryg.

Tættere på kunderne
- Vi er her for at give vores kunder tryghed gennem gode forsikringer til den rigtige pris. Derfor er jeg også ekstra glad for, at Tryg i løbet af tredje kvartal to gange er blevet det bedst placerede store forsikringsselskab og nummer to blandt samtlige selskaber i det danske forbrugerråds test af forsikringer, hvor man sammenligner pris og kvalitet. Nu forbedrer vi yderligere en af de forsikringer, der i forvejen er godt placeret. Vi relancerer vores indboforsikring, hvor vi bevarer de gode dækninger, sætter pris efter risiko og gør forsikringen mere gennemskuelig for vores kunder. Nu behøver kunderne ikke længere bekymre sig, om de har den rigtige sum på deres indboforsikring. Det tror jeg, kunderne vil værdsætte, siger Morten Hübbe.

Stigende fokus på forebyggelse
- Et andet vigtigt indsatsområde er det forebyggende arbejde, som vi bruger flere og flere kræfter på. Efter en vellykket testperiode vil vi inden længe tilbyde flere af vores privatkunder i Danmark en ny service, som vi kalder Tryg Boligtjek. Hvis de har haft en vandskade, kan de uden udgift få besøg af en håndværker, som vi samarbejder med. Han kan rådgive familien om, hvad der skal til for at undgå nye skader. Det er blevet så godt modtaget i testperioden, at vi også kigger på, om vi skal udvide ordningen til vores erhvervskunder.

Effektivisering fortsætter
- I år er vi også blevet hjulpet af et godt investeringsresultat, men vi skal blot kigge et år tilbage for at få bekræftet, at det ikke er noget, vi kan kalkulere med. Indtil videre har vi også været godt hjulpet af vejret, som, set med forsikringsbriller, har været rigtigt godt, siger Morten Hübbe.

Derfor er der ingen vej uden om at fortsætte med at effektivisere vores drift og fjerne omkostninger, der ikke skaber nok værdi for vores kunder. På den måde kan vi stadig forbedre vores konkurrenceevne – både på pris og kvalitet.

Positiv udvikling over hele linjen
Alle Trygs forretningsområder bidrager til det gode resultat i 3. kvartal. For Privatforretningen i Danmark og Norge er det tekniske resultat 404 mio. DKK for 2012 mod 231 mio. DKK i 2011. Combined ratio faldt til 83,9 i 2012 mod 91,0 i 2011.

I Erhverv Danmark og Norge er de tilsvarende tal 193 mio. DKK i 2012 mod 69 mio. DKK i 2011 og en combined ratio på 79,2 i 2012 mod 92,7 i 2011.

I Industri er det tekniske resultat 95 mio. DKK i 2012 mod 163 mio. DKK i 2011. Combined ratio steg fra 88,6 i 2011 til 92,6 i 2012.

I Sverige blev det tekniske resultat i 2012 på 48 mio. DKK mod 17 mio. DKK i 2011. Combined ratio blev forbedret fra 97,4 i 2011 til 90,8 i 2012.

- Det er glædeligt, at alle forretningsområder bidrager. Vi har haft mange storskader i 3. kvartal, og det slår naturligt nok ud på resultatet i Industri. Til gengæld er det meget positivt, at Sverige havde en combined ratio tæt på de 90, slutter Morten Hübbe.

Pressekontakter:

Kommunikationschef Gerhard Dall, mobil: 30 56 30 72, mail: gerhard.dall@tryg.dk
Investor Relations Manager Lars Bentsen Møller, mobil: 22 66 66 05, mail: lars.moeller@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links