Godt første kvartal i Tryg

Fremgang i både det forsikringstekniske resultat og investering gav en fordobling af Trygs resultat for første kvartal til 721 mio. DKK før skat.

Tryg forbedrede sit forsikringstekniske resultat med næsten 37 procent i forhold til samme periode sidste år. Resultatet blev 366 mio. DKK mod 268 mio. DKK i 2011. Første kvartal forløb, ligesom samme periode sidste år, uden store vejrrelaterede skader, så forbedringen skyldes først og fremmest de initiativer, der er blevet sat i værk i løbet af 2011.

Præmieindtægterne steg med 1,2 procent til 5,141 mia. DKK. Combined ratio – skade- og administrationsomkostninger pr. 100 kroner – blev 93,9 mod 96,1 året før, selv om combined ratio blev påvirket negativt med 1,5 procentpoint af den lave rente.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi kvartal efter kvartal forbedrer vores resultat i forsikringsforretningen. Selv om vi i dette kvartal kan glæde os over et meget fint investeringsresultat, så viser de seneste års erfaringer, at vi kun kan sikre en stabil udvikling, hvis kerneforretningen løbende forbedres, siger koncernchef Morten Hübbe.

- Kvartalet har været mere normalt end mange af de seneste kvartaler, hvor vejrskader, har domineret billedet. Resultatet viser to ting: Vores lønsomhedsinitiativer virker. Men samtidig er der stadig arbejde at gøre, når det gælder om at drive selve forsikringsforretningen på den mest effektive måde. Derfor er vi i gang med en effektivisering af hele organisationen herunder skadeindkøb, der skal føre til lavere omkostninger og skadeudgifter.

Godt investeringsresultat
Investeringsresultatet blev på 457 mio. DKK mod 166 mio. DKK i første kvartal 2011.

- Det er et meget tilfredsstillende resultat. De finansielle markeder er stadig meget ustabile, men i dette kvartal har udviklingen været meget gunstig for vores investeringer. Erfaringen fortæller os dog, at det er umuligt at forudsige, hvordan fremtiden på markederne bliver, siger Morten Hübbe.

Skybrud stadig dyrere
Det er Trygs vurdering, at selskabets samlede udbetalinger i forbindelse med skybruddet den 2. juli 2011 vil blive 1,5 mia. DKK mod de tidligere udmeldte 1,2 mia. DKK. Dette vil ikke påvirke regnskabet negativt, da skaderne for størstedelen er dækket af Trygs genforsikringsprogram.

- Både 2010 og 2011 har været præget af voldsomme vejrskader. Vi ved ikke, om disse år er den nye forsikringsmæssige ”normal”. Det sætter ekstra pres på behovet for at hjælpe vores kunder med at forebygge denne type skader, og det kommer til at præge arbejdet i de kommende år, siger Morten Hübbe.

Pressekontakt: Troels Rasmussen, mobil: 30 35 30 70, mail: troels.rasmussen@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links