Københavnerne er mindst bange for indbrud

En ny undersøgelse fra Tryg viser, at danskernes tryghedsfølelse i hjemmet forstyrres af frygten for indbrud. Frygten er mindst i hovedstadsområdet, hvor antallet af indbrud ellers er flest.

Tryg har gennemført en nordisk undersøgelse om tryghed, som blandt andet spørger ind til, hvorvidt danskerne, nordmændene, svenskerne og finnerne føler sig trygge i hjemmet. Heldigvis føler langt de fleste sig trygge i eget hjem, men frygten for indbrud spiller en betydelig rolle, når respondenterne skal svare på, hvad der kan forstyrre tryghedsfølelsen.

Mindst bekymring i hovedstadsområdet
Tallene viser, at indbyggere i hovedstadsområdet ikke i nær så høj grad som i de øvrige dele af landet ser indbrud som en trussel for trygheden i hjemmet. 50 procent af respondenterne i hovedstaden svarer således, at de frygter indbrud, mens tallet for de øvrige regioner spænder helt fra 80-100 procent. Bekymringen er størst i region Midtjylland og Sjælland, hvor 100 procent af respondenterne svarer, at risikoen for indbrud forstyrrer tryghedsfølelsen i hjemmet.

- Det kan umiddelbart virke paradoksalt, at frygten for indbrud er mindst i hovedstadsområdet, når vi samtidig ved, at det er her, der rent antalsmæssigt sker flest indbrud. Det hænger måske sammen med befolkningstætheden, forstået på den måde, at jo flere naboer man har tæt på, desto mindre vil man frygte indbrud, siger kommunikationsdirektør i Tryg, Troels Rasmussen.

Samme mønster gør sig i øvrigt gældende i Norge, hvor indbyggere i Oslo-området i langt mindre grad end øvrige nordmænd ser indbrud som en trussel mod trygheden i hjemmet.

Mange indbrud kan undgås med forebyggelse
På det mere overordnede plan er det dog ikke underligt, at danskerne peger på indbrud som den væsentligste årsag til at trygheden udfordres. De senere år har antallet af indbrud i Danmark nemlig været stærkt stigende. Derfor lægger Tryg stadigt mere vægt på at informere om, hvordan indbrud kan forebygges:

- Mange indbrud kan undgås ved hjælp af forholdsvist enkle greb. Naboaftaler og tiltag, der får hjemmet til at se beboet ud, selvom det ikke er tilfældet, kan spille en afgørende rolle, når indbrudstyven skal vælge et ’bytte’. Det handler dybest set om at sætte sig i tyvens sted, når man tager hjemmefra, fortæller Troels Rasmussen.

Desuden kan kunder hos Tryg opnå rabat på ca. 10-20 procent på indboforsikringen, hvis man har installeret en godkendt indbrudsalarm.

www.tryghedsraadgiveren.dk kan du finde en lang række gode råd til blandt andet forebyggelse af indbrud.
_______________________________________________________________________________

For yderligere informationer se www.tryg.dk eller ring 70 11 20 20
Pressekontakt og info om undersøgelsen: Anne Anker, tlf.: 23 24 35 67,
anne.anker@tryg.dk

 

Om Tryg

Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links