Mange store virksomhedsbrande er påsatte

Brandstiftelse, el/kortslutning og varmt arbejde er blandt de hyppigste årsager til brande i virksomheder. Erfaringer fra Danmarks største forsikringsselskab, Tryg, viser, at mange af brandene kan undgås med enkle tiltag.

Ifølge tal fra forsikringsbranchen er tre af de dyreste og hyppigste årsager til brande i virksomheder brandstiftelse, el/kortslutning og varmt arbejde. Hos Tryg, der er Danmarks største forsikringsselskab, har medarbejdere gennem tiden set mange skader og herfra lyder det, at risikoen for brandskader kan reduceres betragteligt med enkle tiltag.

Mange brande starter i containeren
- I forbindelse med påsatte brande ser vi gang på gang, at branden er startet i en container, som har været placeret tæt op ad en bygning. Hvis containeren så tilmed står lige under et vindue, har ilden de bedste vilkår: Ruden sprænges på grund af varmen, og ilden får fat i brandbart materiale inde i bygningen. Derfra spreder ilden sig hurtigt. Det bedste råd til at undgå denne type brand er derfor at placere containeren mindst ti meter fra bygningen og gerne i et aflåst område, fortæller Erik Isbrand Møller, der er risikoingeniør i Tryg og rådgiver store virksomheder om, hvordan de minimerer risikoen for skader.

En del indbrudstyve har desuden for vane at antænde ild for at slette spor efter indbrud i virksomheder. Derfor er det en rigtig god idé at have et brandalarmeringsanlæg.

Termografering af el-tavler er en god investering
Brande, som skyldes el/kortslutning, kan i mange tilfælde tilbageføres til virksomhedernes el-tavler. Derfor anbefaler Tryg virksomhederne at investere de 5000-7000 kroner, som en termografering koster for at forebygge skader, der let kan løbe op i flere millioner.

- Termografering er en teknik, der kan bruges til at påvise, hvor der er størst varmetab i boliger. Tilsvarende kan man bruge termografering til at registrere små temperaturforskelle på en el-tavle og dermed afsløre fejl. For nyligt gennemførte vi en test af 45 el-tavler hos nogle kunder. Her fandt vi graverende fejl på 10 procent af tavlerne – nye som gamle – hvor det kun var et spørgsmål om tid, før det ville gå galt, siger Erik Isbrand Møller.

Pas på ved afbrænding af ukrudt
’Varmt arbejde’ dækker over fx tagdækning, svejsning, lodning og ukrudtsafbrænding.

- Mange tænker ikke over, at der i forbindelse med afbrænding af ukrudt langs bygninger med stålpladebelægninger kan opstå en indvendig brand i væggen. Det sker ved, at gasflammen eller gnister får fat i brandbart materiale som for eksempel visne blade, fuglereder, brandbar isolering og trækonstruktionen bag facadebeklædningen. Det er næsten en umulig slukningsopgave, og skaderne er typisk store. Derfor bør man helt undgå at afbrænde ukrudt i nærheden af en bygning, råder Erik Isbrand Møller.

Tryg holder brandseminar
For at sætte fokus på forebyggelse af brandskader holder Tryg i slutningen af april et brandseminar i henholdsvis København og Århus, hvor virksomheder er inviteret til at deltage. Seminaret er arrangeret i samarbejde med brandvæsenet, Tivoli og Århus Teater.

GODE RÅD TIL AT UNDGÅ BRAND

Brandstiftelse:

  • Placér affaldscontainere mindst ti meter fra en bygning – og gerne i et aflåst område.
  • Udskift plastcontainere til stålcontainere med selvlukkende låg, så ilden dør på grund af iltmangel.
  • Sørg for regelmæssigt at tømme containere og bortskaffe andet brændbart affald, så det ikke hober sig op, og dermed udgør en større brandfare.
  • Installér et automatisk brandalarmeringsanlæg, som varsler, hvis der er ild eller røgudvikling i en bygning.

El/kortslutning:

  • Få foretaget en termografering af virksomhedens el-tavler én gang årligt. Rigtig mange brande opstår ved, at der er fejl på el-tavler, som overopheder og bryder i brand. Termografering kan udføres af godkendte termografer: http://www.dbi-net.dk/godkendte_termografer.asp
  • Lad en elektriker gennemgå virksomhedens elinstallationer en gang årligt, sådan at ledninger fx er dimensioneret til de belastninger, de udsættes for.
  • Placér kaffemaskiner, køleskabe og lignende i dedikerede områder og installer tænd/sluk-ure.

Varmt arbejde (fx: tagdækning, svejsning, lodning, ukrudtsafbrænding):

  • Arbejdet skal udføres i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts vejledning nummer 10 (læs evt. mere her www.dbi-net.dk).
  • Tag et kig rundt før det varme arbejde startes: ligger der brandbart materiale i nærheden? I så fald bør det flyttes mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet eller afdækkes med brandtæpper.
  • Husk at sikre, at håndværkere udefra er bekendte med reglerne for varmt arbejde og overholder disse.

 

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links