Nordiske forsikringsselskaber går sammen om at forebygge skader

Fire nordiske forsikringsselskaber vil sammen med forskningscenteret Nord-Star udvikle en ny visualiseringsteknologi, der kan give husejere konkrete informationer om, hvordan de kan undgå klimarelaterede skader lige dér, hvor de bor.

De seneste somre har Danmark været plaget af voldsomme skybrud. Alene skybruddet i juni måned var skyld i skader på bygninger og indbo til en anslået værdi på ca. 5 mia. danske kroner. Lignende ekstreme vejrforhold ses ligeledes i de øvrige nordiske lande. Forsikringsselskaberne kan ikke prise sig ud af problemerne ved de mere ekstreme vejrforhold, men må have fokus på, hvordan de klimarelaterede skader kan forebygges.

- I hele forsikringsbranchen er skadeudbetalingerne steget kraftigt gennem de seneste år, og prognoserne siger, at de kommer til at stige endnu mere i hele Norden i årene fremover. Derfor må forsikringsselskaberne samarbejde endnu mere aktivt med skadeforebyggelse både enkeltvis og sammen – men også i samarbejde med forskere og husejere, fortæller Tom Anders Stenbro, CSR-rådgiver i Tryg.

Et fælles anliggende
Forsikringsbranchen er traditionelt meget konkurrenceorienteret, men klimatopmødet i København i 2009 inspirerede toplederne i de nordiske forsikringsselskaber If, Gjensidige, Codan og Tryg til at samles for at diskutere mulighederne for et klimasamarbejde. Selskaberne blev blandt andet enige om at støtte den nordiske klimaforskning med henblik på at udvikle et web-baseret værktøj, som kunderne kan bruge til at undersøge klimarisikoen der, hvor de bor.

Tilpasning og forebyggelse ved hjælp af ny visualiseringsteknologi

– Forestil dig en familie, som overvejer at bygge drømmehuset i nærheden af vandet. Vi skal udvikle et netbaseret visualiseringsprogram, som blandt andet kan fortælle dem, området er udsat for oversvømmelser i dag, og hvordan det vil være i fremtiden. Programmet skal også vise, om der findes tiltag, som kan reducere faren for bygningsskader på grund af for eksempel oversvømmelser eller kraftig vind, og hvad de forskellige tiltag kan betyde for forsikringspræmien, forklarer klimaforskeren Bjørn-Ola Linnér ved Linköpings Universitet i Sverige.

Til gavn for mange
Det nye dataværktøj skal først og fremmest udvikles til private husejere, men at det dermed også kan anvendes af andre grupper som for eksempel arealplanlæggere og ejendomsmæglere.

– Dette er en todelt problemstilling, i den forstand at private husejere kan gøre meget for at beskytte deres egne ejendomme. Men der findes også mange skader, som bare kan forhindres med kommunale tiltag, som for eksempel at sørge for tilstrækkelig kapacitet på afløbsrørene. Både kommunerne, virksomhederne og de enkelte husejere kan i det hele taget bygge på mere “klimasmarte” måder, og det vil vi gerne hjælpe dem med, slutter Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan, på vegne af de fire forsikringsselskaber.

Det nye værktøj forventes klar til lancering i 2014

For yderligere information: læs mere om Nord-Forsk her: http://www.nordforsk.org/no

Pressekontakt: CSR-rådgiver i Tryg, Tom Anders Stenbro, tlf: 004793825307 eller kommunikationsdirektør i Tryg Troels Rasmussen, tlf.: 30 35 30 70

 

 

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links