Pressemeddelelse: God vækst hos TrygVesta

TrygVesta fortsatte væksten i årets tredje kvartal og fastholder sit 8 % vækstmål for hele året. Koncernen opjusterer forventningerne til årets resultat efter skat fra 1,7 mia. DKK til 1,8 mia. DKK. Første positive kvartalsresultat i Sverige.

Forsikringskoncernen TrygVesta kunne konstatere uændret høj vækst i tredje kvartal af 2009. Stigningen i præmieindtægter på 11,4 % i lokal valuta (7,3 % i DKK) skyldes dels en kraftig stigning i antallet af forsikringer i Sverige og Finland, dels præmieforhøjelser samt tilgang af kunder i Danmark og Norge. TrygVesta havde i tredje kvartal bruttopræmieindtægter på 4.747 mio. DKK. Koncernens resultat før skat steg fra 198 mio. DKK til 717 mio. DKK, hvilket primært skyldes et forbedret investeringsresultat. Resultatet af forsikringsdriften blev 397 mio. DKK og var 149 mio. DKK lavere end i samme kvartal 2008. I årets første ni måneder er resultat før skat steget fra 999 mio. DKK til 2.038 mio. DKK. Periodens resultat efter skat steg med 128 % til 530 mio. DKK. TrygVesta opjusterer forventningerne til årets resultat før skat fra 2,2 mia. DKK til 2,4 mia. DKK som følge af et forbedret investeringsresultat. Forventningen til resultat efter skat opjusteres fra 1,7 mia. DKK til 1,8 mia. DKK. Fremgang i Norden - Udviklingen i tredje kvartal viser tydeligt fordelen ved at være en nordisk forsikringskoncern, konstaterer koncernchef Stine Bosse. - I Norge har vi opnået vores bedste resultat siden fjerde kvartal 2007 blandt andet takket være prisjusteringer og tilbageholdenhed med omkostningerne. Samtidig har vi formået at øge vores markedsandel og fastholde en høj kundeloyalitet. Disse erfaringer kan vi overføre til det danske marked, hvor vi kan konstatere, at lønsomheden inden for villa- og indboforsikringer ikke er god nok. Det er et brancheproblem, og der vil ske prisjusteringer i den kommende tid. Desuden vil de allerede implementerede prisstigninger forbedre lønsomheden fremover. I Sverige har vi passeret en milepæl ved at opnå det første positive kvartalsresultat siden etableringen i 2006. Moderna, som vi overtog i april i år, bidrager med flot vækst og god lønsomhed. I resten af vores svenske forretning vil præmieforhøjelser pr. 1. april gradvis løfte lønsomheden. I Finland har vi fortsat en god vækst, men arbejder på at sikre en bedre balance mellem vækst og lønsomhed, så også vores finske forretning kan give overskud, siger Stine Bosse. God tilgang af kunder TrygVesta oplevede i tredje kvartal en præmievækst på det danske privat- og erhvervsmarked på 3,9 %, først og fremmest takket være præmieforhøjelser og en god tilgang inden for bil- og villaforsikringer. Bruttopræmieindtægterne steg til 1.716 mio. DKK. På det norske privat- og erhvervsmarked steg bruttopræmieindtægterne med 4,1 % i lokal valuta, men faldt på grund af valutakursen med 5,5 % i DKK 1.138 mio. DKK. Markedsstatistikken for andet kvartal viser, at TrygVesta trods hård konkurrence øgede sin markedsandel med 0,2 procentpoint til 18,2 %. I Sverige bidrog tilkøbte Moderna med 320 mio. DKK til kvartalets bruttopræmieindtægter på 402 mio. DKK. Eksklusive Moderna voksede den svenske forretning med 40 % i lokal valuta, og væksten i Moderna udgjorde 14 %. I Finland steg bruttopræmieindtægterne 32 % til 128 mio. DKK, og filialen fortsætter således den gode vækst fra tidligere kvartaler. I industriforretningen steg bruttopræmieindtægterne med 0,7 % i lokal valuta (-3,7 % i DKK) til 1.356 mio. DKK. Udviklingen var præget af god kundetilgang i Norge, mens den danske del af Industri oplevede faldende volumen inden for arbejdsskadeforsikring som følge af flere ledige. Desuden har priskonkurrencen i visse tilfælde nået et niveau, hvor TrygVesta ikke ønsker at deltage. Den svenske industriforretning bidrog positivt til væksten. Investeringsafkast på 2,0 % TrygVestas investeringsportefølje på 39,8 mia. DKK gav i tredje kvartal et bruttoafkast på 770 mio. DKK. Det svarer til et afkast på 2,0 % eller cirka 8 % pro anno på den gennemsnitlige investerede kapital i perioden. Efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev nettoinvesteringsresultatet 332 mio. DKK mod -331 mio. DKK i tredje kvartal 2008, hvor TrygVesta led et tab på aktier på 192 mio. DKK. Investeringsporteføljen domineres af obligationer med højeste rating. TrygVestas investeringer fordeler sig på 87 % obligationer, 9,5 % ejendomme og 3,5 % aktier. Med venlig hilsen TrygVesta Detaljeret information om tredje kvartal af 2009 fremgår af rapporten offentliggjort d.d. på www.trygvesta.com. For yderligere information kontakt kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, troels.rasmussen@tryg.dk, tlf. 44 20 30 70. Om TrygVesta TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2008 sikrede vores 4.000 medarbejdere i samspil med vores leverancer hver dag tryghed for mere end 2,2 millioner privatpersoner og mere end 100.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 17,3 mia. DKK i 2008 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2002 og 2006, oplever hastig vækst. Se også www.trygvesta.com og www.tryg.dk

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links