Pressemeddelelse: Godt 2009-resultat for TrygVesta Garanti

TrygVesta Garanti opnåede i 2009 en vækst i bruttopræmieindtægten på ca. 13 % til MDKK 173,6 mod MDKK 153,1 året før. Resultatet før skat blev på MDKK 76,7 (MDKK 65,9). Resultatet for 2009 anses som tilfredsstillende.

Mads Løgstrup, der er adm. direktør i TrygVesta Garanti, udtaler: - TrygVesta Garanti er kommet godt igennem 2009. Vores indtegningspolitik har vist sig at være robust i forhold til nedgangen i de økonomiske konjunkturer. Netop konjunkturerne er af væsentlig betydning, fordi de påvirker vores kunders evne til at opfylde de aftaler, som TrygVesta Garanti har stillet garantier for. Der er nu tegn på, at vores kunders forventninger til konjunkturudviklingen bevæger sig i en mere positiv retning, og det giver grund til at forvente en tilbagevenden til mere normale tilstande. Vi forventer dog fortsat lav vækst i samfundsøkonomien i de nærmeste år. Morten Hübbe, bestyrelsesformand for TrygVesta Garanti udtaler: - TrygVesta Garanti har i sin nordiske platform og indenfor rammerne af TrygVesta koncernen et godt udgangspunkt for fremtidig udvikling. De nordiske aktiviteter udvikler sig tilfredsstillende på trods af de vanskelige konjunkturer.” TrygVesta Garantis regnskab er tilgængeligt på selskabets websites: www.trygvestagaranti.dk og www.danskkaution.dk. Resultatet er endvidere indeholdt i TrygVestas regnskab, som blev offentliggjort den 25. februar 2010 på www.trygvesta.com. For yderligere information, kontakt venligst: adm. direktør Mads Løgstrup, TrygVesta Garanti, 44 20 39 30

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links