Pressemeddelelse: TrygVesta bliver til Tryg

Forsikringskoncernen TrygVesta forenkler fra august i år navnet til Tryg. Redningskransen bliver selskabets kendetegn i Danmark, Norge og Finland.

- Kunderne vil komme til at opleve et mere offensivt Tryg. Med fælles navn og logo får vi endnu større gennemslagskraft i Norden. I Danmark forbindes vi med tryghed. Med en stor nordisk branding-indsats vil vi opnå samme position i Norge, Sverige og Finland, siger koncernchef Stine Bosse. - Tryg udtrykker i ét ord det, vi beskæftiger os med, nemlig at levere tryghed til mere end 2,7 millioner privatpersoner og langt over 100.000 virksomheder. Kombineret med et stærkt symbol vil det styrke vores position hos kunderne i alle de nordiske lande. Ændringen af Trygs profil er en naturlig konsekvens af en stadig stærkere fælles nordisk kultur i koncernen og et tæt samarbejde over landegrænserne. Vores ledere har nordiske ansvarsområder, og vi lancerer i stigende omfang fælles nordiske produkter til vores kunder, forklarer Stine Bosse. Forslaget om ændret navn behandles på TrygVestas generalforsamling den 15. april 2010. Stærkt nordisk fællesskab Navnet Tryg optrådte første gang i Danmark i 1911. Siden 1971 har alle koncernens aktiviteter i Danmark været markedsført under Tryg-navnet. - Vi arbejder hver dag for at opfylde vores vision om at blive oplevet som Nordens ledende tryghedsleverandør. Vi er nummer to på det nordiske marked, og vi har ambitioner om at vokse lønsomt. Disse ambitioner skal understøttes af én fælles Tryg-identitet i alle lande, både eksternt og internt, understreger Stine Bosse. Moderna Försäkringar i Sverige blev en del af koncernen i 2009. På grund af navnelighed med Trygg-Hansa vil Trygs produkter og services i Sverige blive markedsført under navnet Moderna. Den formelle navneændring sker efter planen den 18. august i år. Yderligere information: Koncernchef Stine Bosse, tlf. (+45) 44 20 30 40. Koncerndirektør Jens Stener, tlf. (+45) 44 20 26 50. Kommunikationschef Gerhard Dall, tlf. (+45) 30 56 30 72. Fakta om Tryg TrygVesta vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere i samspil med vores leverancer hver dag tryghed for mere end 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige, hvor vi har haft aktiviteter siden henholdsvis 2002 og 2006, oplever hastig vækst. Se også www.trygvesta.com og www.tryg.dk Fakta om redningskransen I Norge blev den første redningskrans sat op i 1952, og i dag hænger cirka 32.000 redningskranse i havne og ved badestrande langs kysten, ved elve og søer og i svømmehaller over hele landet. Efter model fra Norge har Trygfonden siden 2001 placeret 2700 redningskranse i Danmark på steder, hvor vand og mennesker mødes.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links