Pressemeddelelse: TrygVesta sælger sø-kasko forsikring til RSA’s datterselskab Codan

TrygVesta Forsikring A/S og Codan Forsikring A/S har indgået aftale om, at Codan, der er RSA Insurance Group’s danske datterselskab, for en købesum på 50 mio. DKK køber fornyelsesretten til TrygVestas sø-kasko forsikringer.

Den årlige præmie for segmentet udgjorde cirka 400 mio. DKK i 2009. Porteføljen består af sø-kasko forsikringer til det nordiske marked og repræsenterer en markedsandel på cirka 7 %. - Strategisk giver det god mening for TrygVesta at frasælge vores sø-kasko aktiviteter, konstaterer koncernchef Stine Bosse, TrygVesta. - Marine-forretningen har i en årrække ikke levet op til vores afkastkrav. Med den nuværende internationale konkurrencesituation på marine-markedet vurderer vi det ikke som realistisk at forbedre afkastet tilstrækkeligt. RSA har bedre mulighed for at skabe lønsomhed i marine-forretningen, da koncernen i forvejen har en stor international marine-portefølje, tilføjer Stine Bosse. Sammen med fornyelsesretten til sø-kasko forsikringer overtager Codan Marine også den del af TrygVestas organisation, som beskæftiger sig med dette område. 24 medarbejdere på kontorerne i Ballerup, Bergen og Stockholm vil flytte til købers nordiske kontorer. Overtagelsen forventes gennemført i løbet af foråret 2010 forudsat myndighedsgodkendelse. Yderligere information: Kommunikationschef Gerhard Dall, tlf. 30 56 30 72 eller e-mail gerhard.dall@tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links