Resultatfremgang for Tryg

Trygs arbejde med effektiviseringer og forenkling kom godt fra start i 2012 og var sammen med et forsikringsvenligt vejr og et højt investeringsresultat medvirkende til, at Tryg opnåede et resultat på 3 mia. DKK.

Med et resultat før skat på 3.017 mio. DKK (1.603 mio.) fremlægger Tryg i dag et regnskab, der viser en markant fremgang. Resultatet er skabt af en fremgang i det forsikringstekniske resultat fra 1.572 mio. DKK i 2011 til 2.492 mio. DKK i 2012 og et investeringsresultat på 585 mio. DKK (61 mio. DKK). Combined ratio blev 88,2 (93,2). Combined ratio er forholdet mellem indtægter på den ene side og skadeudgifter og omkostninger på den anden.

- At skabe tryghed og værdi skal være kernen i alt, hvad vi gør, og det er Trygs formål at opfylde denne målsætning til gavn for både kunder, medarbejdere og aktionærer.

- Resultatet viser med tydelighed en fortsat fremgang i forsikringsforretningen, og at vi er på rette vej i forhold til vores målsætninger. I 2012 blev vi hjulpet af et godt investeringsresultat samt få vejrrelaterede skader. Vi kan ikke forvente, at de kommende år vil give os lige så gode vilkår, og derfor skal effektiviseringstiltag sikre, at vi også kan levere gode resultater i de mere udfordrende år. Vores forsikringsprodukter skal være lønsomme, og i 2012 tog vi væsentlige skridt mod at sikre en bedre balance mellem pris og risiko. På skadesiden har vi øget fokus på skadeindkøb ligesom vi arbejder målrettet med at hjælpe vores kunder med forebyggelse af skader.

I 2012 præciserede vi vores økonomiske målsætninger med en combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013, en omkostningsprocent under 15 i 2015 og en egenkapitalforrentning på 20 %. Samtidig iværksatte vi et ambitiøst internt besparelsesprogram, der skal reducere omkostninger og skadeudgifter med 1 mia. DKK frem mod 2015, her nåede vi vores delmål for 2012, siger koncernchef Morten Hübbe.

Effektivisering skal sikre fortsat fremgang
- Det er i høj grad besparelserne, der skal sikre, at vi også i fremtiden kan levere gode resultater samt tryghed og værdi for vores kunder. Vi har tilpasset priserne til det nye skadebillede, så vi forventer ikke generelle prisstigninger i de kommende år, når man ser bort fra inflationen. Vi skal i stedet effektivisere og forenkle på alt, hvad der ikke skaber værdi for vores kunder, og vi skal blive endnu dygtigere til at købe kvalitet til den rigtige pris, både når vi handler på egne vegne og på vegne af vores kunder. I 2012 er vi desuden kommet endnu et skridt videre på vejen med at hjælpe vores kunder til at undgå skader, siger Morten Hübbe.

Høj kundefastholdelse
- Vi er tilfredse med årets resultat og glæder os lige så meget over, at vores kunder genvælger os, så vores kundefastholdelse er uforandret høj. Dertil kommer, at vores seneste medarbejdermåling har vist, at vi ligger i top, når det gælder arbejdsglæde hos vores medarbejdere, siger Morten Hübbe.

Fremgangen for Tryg viser sig i alle forretningsområder:

  • For Privat i Danmark og Norge er combined ratio 87,7 (92,7).
  • For Erhverv i Danmark og Norge er combined ratio 83,7 (92,1).
  • For Industri er combined ratio 87,7 (91,2).
  • For Sverige er combined ratio 95,3 (102,9).

- Det er positivt, at alle forretningsområder i Tryg nu bidrager til det gode resultat, selv om markedsforudsætningerne er meget forskellige. Det vil i alle områder være effektiviseringer, der skal sikre, at vi i de kommende år kan fastholde og forbedre resultaterne.

Højt investeringsresultat
Trygs investeringsresultat for 2012 er på 585 mio. DKK (61 mio. DKK).

- Investeringsafkastet er ekstraordinært højt i 2012 og hjulpet af store kursstigninger på nordiske obligationer samt et højt aktieafkast på 13 %. I de kommende år forventes et lavere afkast, da renten er lav og forventes at forblive lav. Vi har opnået dette resultat, selv om vi har fastholdt vores forsigtige investeringspolitik, hvor vi påtager os væsentlig lavere risiko end de fleste andre aktører. Det vil understøtte den opfattelse, vi har kunnet konstatere blandt investorer, at nordiske forsikringsaktier bliver mere og mere interessante som en sikker havn i økonomisk omskiftelige tider, siger koncernfinansdirektør Tor Magne Lønnum.

Udbytte
I december 2012 offentliggjorde Tryg sin nye udbyttepolitik, hvor målet er, at der udbetales 60-90 % af årets resultat, og der samtidig tilstræbes et nominelt stigende udbytte. Med udgangspunkt i resultatet for 2012 og den nye udbyttepolitik foreslås et udbytte på 26 DKK pr. aktie svarende til 72 % af årets resultat.

Ved udgangen af 2012 havde Tryg ansvarlige lån på 1.597 mio. DKK, hvoraf 65 mio. EUR blev optaget i forbindelse med købet af Moderna i 2009. Moderna lånet forventes indfriet i 1. kvartal 2013, og i den sammenhæng er det besluttet at udnytte de gunstige kapitalmarkeder og foretage en optimering af kapitalstrukturen ved at optage et ansvarligt lån på 800 mio. DKK. Det nye lån vil sammen med førtidsindfrielse af det eksisterende ansvarlige lån isoleret set medføre en styrkelse af Trygs basiskapital på 800 mio. DKK. Derfor har Tryg besluttet at opkøbe egne aktier for 800 mio. DKK som led i en ekstraordinær udlodning.

Om Tryg
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2012 sikrede vores 4000 medarbejdere tryghed for over 3 millioner kunder. Med bruttopræmieindtægter på 20,3 mia. DKK i 2012 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige udgør 8% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK  og www.flickr.com/tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Abonner

Dokumenter og links