Solid fremgang for Tryg i et udfordrende år

Med et årsresultat efter skat på 1.140 mio. DKK i 2011 mod 593 mio. DKK i 2010 fortsætter Tryg den fremgang, der har præget selskabet igennem 2011.

  • Nøgletallet combined ratio – skadeudgifter plus omkostninger målt mod præmieindtægter – blev forbedret til 93,5 mod 98,8 i 2010.
  • Forrentningen af egenkapitalen steg fra 6,6 % i 2010 til 13,1 % i 2011.
  • Præmieindtægterne steg fra 19.475 mio. DKK til 20.572 mio. DKK.

Dermed er Tryg kommet et skridt tættere på sine økonomiske mål på mellemlang sigt, nemlig en forrentning af egenkapitalen på 20 % svarende til en combined ratio på 90.

Det forsikringstekniske resultat tegner sig for den største del af fremgangen for Tryg. Resultatet blev forbedret fra 375 mio. DKK i 2010 til 1.534 mio. DKK i 2011.

Et år med mange store skader

- Det er en tilfredsstillende fremgang, især når vi tager i betragtning, at 2011 forsikringsmæssigt var et meget svært år, siger koncernchef Morten Hübbe.

- Sommeren bød på det største skybrud i nyere tid i Danmark. Det ramte Københavnsområdet, hvor Tryg har en høj markedsandel, så vi tog med 20.000 anmeldte skader den store del af udgifterne.

I Norge blev store områder også ramt af oversvømmelser. Det sene efterår og starten af vinteren bød på kraftige storme over Danmark, og en særlig voldsom orkan ramte de norske kyster og fortsatte ind over Sverige og Finland.

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at vi skal indrette vores fremtidige forretning på, at denne type skader vil optræde med stadig stigende hyppighed eller måske endda blive den nye normal.

Også vores industrikunder blev ramt af flere storskader end normalt, og blandt andet blev nordiske virksomheders produktionsanlæg i Asien ramt af lokale oversvømmelser.

Stor indsats af Trygs medarbejdere
Det vidner om en stor indsats af alle medarbejdere i Tryg, at vi i et sådant år kan forbedre det forsikringstekniske resultat med mere end en milliard kroner. De har sikret, at Trygs kunder har fået en god skadebehandling, selv under meget vanskelige forhold, konstaterer Morten Hübbe.

Resultatet viser også, at Tryg gennem robuste genforsikringsprogrammer har skabt sikkerhed for, at selv store vejrbegivenheder kan håndteres økonomisk forsvarligt. Skybruddet over København medførte således skader for 1,2 mia. DKK, men påvirker alene regnskabet med et minus på 196 mio. DKK.

Fokus på omkostninger
Også når det gælder omkostningerne, bevægede Tryg sig i 2011 i den rigtige retning. Omkostningsprocenten faldt således fra 17,0 til 16,8.

- Det er et område, som vi fortsat vil have stærkt fokus på. Sammen med en forstærket indsats inden for skadeforebyggelse og bedre indkøbsprocesser skal det hjælpe os til at holde vores priser på et konkurrencedygtigt niveau, siger Morten Hübbe.

- Det betyder, at vi skal arbejde med effektive interne processer, dygtig og prisbevidst skadebehandling, mere effektiv administration og risikorigtig pris.

Vores kunder ved, at vi kvalitativt er blandt de bedste i nordisk forsikring, og det afspejler sig i vores evne til at fastholde kunderne. Kundefastholdelses­procenten er 86 i Norge og 90,5 i Danmark. Tendensen er heldigvis, at det er de mest lønsomme kunder, der bliver hos Tryg, siger Morten Hübbe.

Nedgang i investeringsresultat
Trygs investeringsresultat for 2011 blev 66 mio. DKK mod 570 mio. DKK året før som følge af uroen på de finansielle markeder. Den fortsatte økonomiske krise vil i det kommende år bevirke et lavere afkast på investeringer.

Et blandet fjerde kvartal
Fjerde kvartal er for nordiske forsikringsselskaber ofte præget af voldsomme vejrskader. Fjerde kvartal 2011 blev ingen undtagelse med de to storme ”Berit” og ”Dagmar” som de mest kostbare begivenheder sammen med et højt niveau for storskader i Industri.

Kvartalets resultat blev 344 mio. DKK mod 369 mio. DKK året før. Samtidig var investeringsresultatet godt for fjerde kvartal.

Udbytte
På baggrund af årets resultat indstiller bestyrelsen, at der udbetales 6,50 DKK pr. aktie, mod 4,00 DKK i 2010. Udbyttet er foreslået med udgangspunkt i selskabets A- rating fra S&P.

Fremtidsudsigter

- 2011 var et vendepunkt for Tryg. Vi har bevæget os et stort skridt i den rigtige retning, og vi forventer, at det fortsætter i 2012. Men vi skal tage yderligere skridt for at forbedre forretningen i de kommende år, så vi opfylder de mål for virksomheden på mellemlang sigt, som vi allerede har meldt ud, siger Morten Hübbe.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst
kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, 30 35 30 70, troels.rasmussen@tryg.dk eller
investor relations direktør Ulrik Andersson, 21 71 30 18, ulrik.andersson@tryg.dk

 

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2010 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 19,5 mia. DKK i 2010 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links