Stærkt første halvår for Tryg

Internt effektiviseringsprogram forbedrer driften og sikrer endnu et godt resultat trods vejrskader og højeste kvartalsniveau af storskader i fire år.

Resultatet før skat udgjorde 1.447 mio. DKK mod 1.403 mio. DKK året før. Det forsikringstekniske resultat på 1.184 mio. DKK er på niveau med første halvår 2012, mens investeringsafkastet steg med 40 mio. DKK til 282 mio. DKK.

Forsikringsteknisk resultat er positivt påvirket af Trygs interne effektiviseringsprogram, der skal reducere skadeudgifter og omkostninger med 1 mia. DKK frem til udgangen af 2015. Gennem første halvår er der realiseret besparelser på 160 mio. DKK og dermed i alt 335 mio. DKK siden programmets start. Modsat var storskader i andet kvartal 2013 på det højeste niveau siden 2009, og på vejrsiden blev Norge ramt af oversvømmelser, der for det samlede marked estimeres til mere end 500 mio. NOK.

- Det er kernefor­ret­ningen, der skal sikre kontinuerlige forbedringer i Tryg. Vi skal hele tiden blive mere effektive, så vi kan tilbyde kunderne høj kvalitet til den rigtige pris. Derfor er det også tilfredsstillende, at det gode resultat er positivt påvirket af omkostnings- og skadeinitiativer, som mere end modsvarer et højere niveau af vejr- og storskader, siger koncernchef Morten Hübbe.

Combined ratio blev forbedret fra 88,9 til 88,6, hvoraf egne interne effektiviseringer udgjorde 1,9 procentpoint.

Med resultatet for første halvår 2013 er Tryg godt på vej mod at levere på sit erklærede mål om en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra tredje kvartal 2013.

Positive resultater i alle forretningsområder

Alle forretningsområder bidrager til det gode resultat i første halvår, mens Erhverv og Industri har mange storskader i andet kvartal. Privat har i første halvår et teknisk resultat på 609 mio. DKK mod 503 mio. DKK året før. Erhverv har et teknisk resultat på 192 mio. DKK mod 255 mio. DKK året før. For Industri er tallene 332 mio. DKK mod 434 mio. DKK året før, mens Sverige leverer et positivt resultat på 51 mio. DKK mod et nul i samme periode sidste år.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi nu har en stabil situation i alle fire forretningsområder. Det er ikke længe siden, vi havde tab i Sverige og dårlige resultater i Erhverv, men det er så til gengæld her, vi nu ser de største forbedringer, siger Morten Hübbe.

De gennemførte tilpasninger af priser som følge af flere indbrud og flere vejrskader er afsluttet i 2012, mens der i 2013 har været prisstigninger for enkelte gruppeordninger, hvor udgifterne igennem længere tid har været større end indtægterne.

Fokus på forebyggelse, kundetilfredshed og kundefastholdelse

- Vi vil skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer – i dén prioriterede rækkefølge. Vi har derfor kundetilfredshed som højeste prioritet, og vi vil samtidig være det selskab, som er bedst til at rådgive kunderne om forebyggelse af skader. Vores initiativer er blevet positivt modtaget, konstaterer Morten Hübbe.

EPSI måling placerer endnu en gang Tryg som det selskab med den højeste kundetilfredshed blandt de store selskaber på privatmarkedet, ligesom Trygs svenske brand Moderna af de svenske forsikringsmæglere er kåret til det bedste selskab på Industri i Sverige. Samtidig er der fortsat høj kundefastholdelse i Privat og mærkbare forbedringer i Erhverv. Det er på trods af mindre tilbagegang i bruttopræmieindtægterne, hvor Privat er påvirket af både den hårde konkurrencesituation og overskudsdeling i forbindelse med samarbejdsaftaler. I Erhverv og Industri var udviklingen forventet med baggrund i lønsomhedstiltag og risikoudvælgelse.

Det interne effektiviseringsprogram er i første halvår blevet suppleret af en lang række kundeorienterede initiativer i form af nye kundekoncepter for privatkunder i Danmark og Sverige og nye differentierede produkter på både det danske og norske marked. I Norge lanceres nyt kundekoncept lige efter sommerferien. Det nye danske kundekoncept betyder blandt andet, at vores kunder har fri adgang til rådgivning og hjælp, hvis nogen misbruger kundens identitet. Et andet eksempel på øget fokus på at skabe tryghed og værdi for vores kunder er, at Tryg – i samarbejde med Falck – tilbyder Tryg Boligalarm til en særdeles fordelagtig pris for konceptkunder. Tryg Boligalarm består foruden indbrudssikring også af muligheden for at forebygge vand- og brandskader.

Hård kamp om kunderne

- Det er glædeligt, at prioriteringen af kundetilfredshed har givet en meget stærk kundefastholdelse, især i vores Privat forretning. Men vi skal skaffe 150.000 nye kunder hvert år for at opretholde den portefølje, vi har. Det bliver stadig sværere, for vores konkurrenter kæmper naturligt nok for at holde på deres kunder. I såvel erhvervs- som industriforretningen har vi sagt farvel til en række kunder, hvor udgifterne oversteg indtægterne. Vi vil fortsat have fokus på at tiltrække og fastholde lønsomme kundegrupper, så vi kontinuerligt plejer kvaliteten i kundeporteføljen, siger Morten Hübbe.

Pressekontakter:

Kommunikationschef Gerhard Dall, mobil: 30 56 30 72,

e-mail: gerhard.dall@tryg.dk

Investor Relations Direktør Lars Bentsen Møller, mobil: 22 66 66 05,

e-mail: lars.moeller@tryg.dk

Om Tryg
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2012 sikrede vores 4000 medarbejdere tryghed for over 3 millioner kunder. Med bruttopræmieindtægter på 20,3 mia. DKK i 2012 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige udgør 8% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK  og www.flickr.com/tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.