Store snemængder giver voldsom stigning i skader på bygninger

Tung sne på taget kan resultere i skader på huse og bygninger. Det samme gælder, hvis fygesne finder vej til huslofter. For eksempel resulterede sidste års vinter i mere end 200 gange flere snetrykskader sammenlignet med året forinden.

Sidste års hårde vinter resulterede i usædvanligt mange snetrykskader, hvor hustage og bygninger blev beskadiget eller ligefrem kollapsede på grund af store mængder tung sne. Alene hos Tryg blev der sidste vinter registreret næsten 2400 snetrykskader, mens der forrige vinter kun var i alt 11. Det vil sige mere end 200 gange flere skader.

Fjern sne fra taget – hvis det er forsvarligt
Derfor opfordrer Tryg husejere, erhvervsdrivende og landmænd til at være ekstra opmærksomme på de store snemængder på hustage, lager- og staldbygninger:

- Såfremt det er forsvarligt, bør man sørge for at fjerne sneen. Og er man i tvivl, om tagkonstruktionerne er solide nok, er det en god idé at kontakte en byggeteknisk rådgiver, som kan vurdere, om bygningen er tilstrækkeligt stabil. Desuden er det selvfølgelig vigtigt, at bygningen er vedligeholdt, siger Carsten A. Sørensen, taksatorchef i Tryg.

Fygesne på loftet kan betyde vandskader
Når det sner og fyger bør husejere desuden være særligt opmærksomme på, om der ligger fygesne på loftet. Hvis ikke sneen bliver fjernet, inden tøvejret sætter ind, kan det være ensbetydende med alvorlige vandskader på huset.

 

- Husejeren bør være særligt opmærksom på at tjekke inddækningerne de steder, hvor taget gennembrydes, f.eks. ved ovenlysvinduer, skorstene og antenner. Ind- og afdækninger er i orden, hvis de ligger fast, og ikke er tærede eller på anden måde ødelagte, siger Carsten A. Sørensen.

Tryg dækker hvis loftet ikke er tilgængeligt
Hvis der opstår vandskader som følge af fygesne på et loft, som ikke er tilgængeligt, får man med en udvidet dækning til Trygs husforsikring erstattet skaden. Hvis der derimod opstår vandskader på lofter, som er tilgængelige, vil der ikke være tale om en dækningsberettiget skade. Og så må husejeren gribe i egen lomme for at få skaden udbedret.

______________________________________________________________________________

For yderligere information se www.tryg.dk eller ring 70 11 20 20

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links