Tryg ændrer udbyttepolitik

For helåret 2012 vil Tryg ændre sin udbyttepolitik, for at opnå en højere grad af stabilitet i de årlige udlodninger. Den nye udbyttepolitik afspejler en forventet høj indtjening fra forsikringsvirksomheden og en lav risikoprofil inden for investeringsaktiviteterne samtidig med, at en solid kapitalposition fastholdes.

Tryg har siden børsnoteringen i 2005 haft en udbyttepolitik, hvor kapitalbehovet ved årets udgang er blevet fastsat ud fra Standard & Poor’s kapitalmodel svarende til en ”A-” rating, tillagt en buffer på 5 %. Overskydende kapital er herefter udbetalt til aktionærerne, hvor minimum 50 % af årets overskud var kontantudbytte og resten anvendt i et aktietilbagekøbsprogram.

Trygs udbyttepolitik vil fremadrettet være baseret på følgende forudsætninger:

  • En overordnet målsætning om at skabe langsigtet værdi for selskabets aktionærer.
  • At udbyttepolitikken bør være konkurrencedygtig i forhold til de nordiske konkurrenter.
  • At der udbetales 60 – 90 % af resultat efter skat.
  • Tryg vil tilstræbe at udbetale et nominelt stabilt stigende udbytte.
  • Målsætningen er uændret en egenkapitalforrentning på 20 % efter skat.
  • Kapitalniveauet skal til enhver tid reflektere denne målsætning samt koncernens strategiske planer.
  • Tilpasning af kapitalniveauet vil kunne ske ekstraordinært igennem et aktietilbagekøb.

- I takt med vores ambition om at levere et stabilt resultat af forsikringsforretningen er målet med den nye udbyttepolitik at levere et mere stabilt udbytte til selskabets aktionærer samtidig med, at selskabet fastholder et solidt kapitalgrundlag. Desuden har det ligget bestyrelsen meget på sinde, at den nye udbyttepolitik er konkurrencedygtig, og at niveauet matcher vores nordiske konkurrenter, siger Trygs formand Mikael Olufsen

Indfrielse af ansvarligt lån hos TryghedsGruppen smba.
Tryg optog i 2009 et ansvarligt lån hos TryghedsGruppen smba på 65 mio. EUR i forbindelse med købet af Moderna Försäkringar. Dette lån planlægges refinansieret i løbet af første kvartal 2013

- Jeg er sikker på, markedet vil påskønne, at den nye udbyttepolitik giver en bedre mulighed for at forudsige de årlige udlodninger. Dermed bliver vi også på dette punkt et selskab, der i høj grad tilbyder forudsigelighed for vores investorer, siger koncernchef Morten Hübbe.

Yderligere information:
Investor Relations Direktør Lars Møller på +45 22 66 66 05 eller lars.moeller@tryg.dk
Kommunikationsdirektør Troels Rasmussen +45 30 35 30 70 eller troels.rasmussen@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links