Tryg fortsætter fremgangen

Report this content

Tryg fortsætter i andet kvartal 2012 den positive udvikling fra såvel 2011 som første kvartal 2012. Overskuddet før skat for andet kvartal ender på 708 mio. DKK mod 487 mio. DKK i den tilsvarende periode sidste år.

Forbedringen kommer især fra det forsikringstekniske resultat, der steg til 835 mio. DKK i 2012 mod 507 mio. DKK i 2011.

Fremgangen kan også aflæses af en forbedring af combined ratio (skadeerstatninger og omkostninger i forhold til indtægter) på 6,6 procentpoint. Combined ratio er nu 84,7 mod 91,3 i samme periode sidste år. Dette på trods af, at det lave renteniveau har forringet combined ratio med 1,4 procentpoint.

Omkostningsprocenten faldt til 16,8 procent i andet kvartal mod 17,0 i samme periode sidste år, mens den for første halvår 2012 var på 16,8 – uændret i forhold til samme periode sidste år.

Væksten var på 0,3 procent i lokal valuta i andet kvartal og 0,7 procent for halvåret. Det er resultatet af prisforhøjelser i Danmark og Norge samt en bevidst reduktion i væksten i Sverige og Finland.

Resultatforbedringen skyldes især lønsomhedsforbedrende tiltag, et usædvanligt lavt niveau af storskader og ekstraordinær gevinst på genforsikring.

Combined ratio for kvartalet er på det laveste niveau i de sidste fem år. Resultatet viser, at Tryg har taget endnu et skridt på vejen mod at levere en stabil combined ratio på 90 eller derunder fra 3. kvartal 2013, men der er fortsat behov for tiltag for at sikre en combined ratio på et stabilt niveau under 90 i årene fremover.

Investeringsresultatet blev negativt for perioden med et minus på 108 mio. DKK. Resultatet fremkommer efter nedskrivning af Trygs domicil i Danmark med 150 mio, DKK som modsvares af en ændret diskonteringskurve med samme effekt samt et tab på aktier på 99 mio. DKK

Halvårsresultat på 1,4 mia. DKK
Tallene for første halvår 2012 er tilsvarende positive sammenlignet med 2011. Resultatet før skat blev på 1.429 mio. DKK mod 848 mio. DKK året før. Det forsikringstekniske resultat blev 1.201 mio. DKK mod 775 mio. DKK året før.

Combined ratio blev forbedret til 89,3 mod 93,7 året før. Den lave rente påvirkede combined ratio negativt med 1,5 procentpoint.

Investeringsresultatet for halvåret var positivt med 259 mio. DKK mod 105 mio. DKK året før.

God forsikringsdrift

- Vi er meget tilfredse med, at vores kerneforretning – forsikringsdriften – stadig udvikler sig i den rigtige retning, siger koncernchef Morten Hübbe.

- I dette kvartal har vi fået endnu et bevis på, at vi ikke kan regne med, at investeringsresultatet hjælper os til et godt resultat. Derfor skal vi fortsætte det arbejde, vi allerede er godt i gang med. Det vil sige: nedbringe vores omkostninger, hjælpe vores kunder til at forebygge og undgå skader, nedbringe skadeomkostningerne gennem bedre indkøb og endelig sætte den rigtige pris i forhold til risiko.

Overskud i alle forsikringsområder
I Danmark og Norge bidrog alle tre forretningsområder til overskuddet. Privatforsikringer gav et forsikringsteknisk resultat på 351 mio. DKK for andet kvartal mod 221 mio. DKK året før. I halvåret havde Tryg et forsikringsteknisk resultat på 503 mio. DKK mod 344 mio. DKK året før. Combined ratio for halvåret var 89,9 mod 93,6 året før.

Erhvervs forsikringstekniske resultat for andet kvartal blev 168 mio. DKK mod 104 mio. DKK året før, mens halvårets tilsvarende tal var 255 mio. DKK i 2012 mod 108 mio DKK året før. Combined ratio for halvåret udviklede sig positivt til 86,6 mod 95,1 året før, men korrigeret for ekstraordinære genforsikringsbevægelser, var der ikke samme fremgang som for øvrige områder.

De tilsvarende tal for Industri er et forsikringsteknisk resultat på 284 mio. DKK i 2012 mod 176 i 2011. For halvåret er tallene 434 mio. DKK for 2012 mod 317 i 2011. Combined ratio for halvåret blev 83,8 mod 88,7 året før.

Også den svenske og finske forretning viser fremgang med en combined ratio på 100,6 for halvåret mod 102 året før. I andet kvartal var combined ratio 95,6 mod 101,7 året før. Det forsikringstekniske resultat for andet kvartal og første halvår var henholdsvis 32 og 9 mio. DKK.

Positiv udvikling i alle dele af forretningen

- Det er meget glædeligt, at alle de tre store forretningsområder bidrager positivt. Dertil kommer, at vores finske og svenske forretning dykker under 100 i combined ratio. Så udviklingen går også her i den rigtige retning. Vi foretager fortsat en strategisk gennemgang af den finske forretning, siger Morten Hübbe.

Tryg opnåede en forrentning af egenkapitalen på 21,5 procent i andet kvartal og 23 procent for halvåret.

Pressekontakt: Troels Rasmussen, mobil: 30 35 30 70, mail: troels.rasmussen@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Abonner

Dokumenter og links