Tryg indgår ny it-driftsaftale med TCS og outsourcingaftale med Accenture om dele af it-udviklingen

Som meddelt 13. december 2013 har Tryg opsagt sin it-driftsaftale med CSC med virkning fra 1. august 2014.

Tryg har i dag i stedet indgået en ny 4-årig it-driftsaftale med TCS (Tata Consultancy Services Limited) og deres partnere ATEA og KMD.

- Aftalen sikrer Tryg en mere moderne og fremtidsrettet it-drift kombineret med en økonomi, der lever op til tidligere udmeldte besparelsesmål, siger CIO Espen Opedal.

Samtidig er der indgået en outsourcingaftale med Accenture vedrørende dele af Trygs it-udvikling. Aftalen løber 5 år med mulighed for at udtræde efter 3 år.

Yderligere information, kontakt:

Kommunikationsdirektør Steffen Lundgren Kristensen, mobil: +45 41 86 28 92, e-mail: steffen.kristensen@tryg.dk

Investor Relations Direktør Lars Bentsen Møller, mobil: +45 22 66 66 05, e-mail: lars.moeller@tryg.dk

Om Tryg
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2012 sikrede vores 4000 medarbejdere tryghed for over 3 millioner kunder. Med bruttopræmieindtægter på 20,3 mia. DKK i 2012 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige udgør 8% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark, www.twitter.com/TrygDK  og www.flickr.com/tryg.

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links