Tryg leverer 5 % fremgang i forsikringsresultatet for 1. kvartal

Report this content

- Det er tilfredsstillende, at vi kan levere fremgang i forsikringsresultatet trods en stigning på 150 mio. til udbetalinger til vores kunder på storskader. Combined ratio blev forbedret fra 90,3 til 89,2, og vores nominelle omkostninger faldt med 2 %, siger koncernchef Morten Hübbe.

Trygs kvartalsresultat, der viser en fremgang i det forsikringstekniske resultat til 523 mio. DKK, er positivt påvirket af det igangværende effektiviseringsprogram, men negativt påvirket af højere udgifter til storskader, samt et lavere investeringsafkast.

- Det er samtidig glædeligt, at vores salg og kundeudvikling er højere end i samme periode sidste år. Præmieindtægterne er dog påvirket af, at vi fortsat agerer i et marked og en økonomi, der næsten ikke vokser, og derfor er det vigtigt, vi opnår succes med de initiativer, vi iværksætter for at forbedre vores effektivitet og konkurrenceevne, tilføjer Morten Hübbe.

Kunder, kultur og kontinuerlige forbedringer
Tryg har en strategisk målsætning om at styrke vores kundefokus og vores kultur yderligere, samtidig med at vi fortsætter med at forbedre både lønsomhed og indtjening.

- Arbejdet med at styrke kundefokus og kulturen skal gøre vores kunder endnu mere tilfredse og loyale end de er i dag. Vi har et solidt udgangspunkt og en historik for høj kundetilfredshed. Men vi ønsker at gør det endnu bedre og i en sådan grad, at de bliver så tilfredse, at de aktivt anbefaler os til andre. Vi skal være verdensmestre i den disciplin, siger Morten Hübbe.

Flere kundeorienterede initiativer er iværksat og implementeret i løbet af kvartalet med henblik på at forbedre Trygs konkurrenceevne og styrke kundefokus.

- Udviklingen af prisdifferentierede produkter fortsætter, og i 1. kvartal 2014 er der blandt andet lanceret ny motorcykelforsikring til det danske marked. Vi tilpasser også vores rejseforsikring, så kunderne fortsat kan føle sig trygge ved rejser i udlandet, når ændringerne i den offentlige sygesikring træder i kraft fra 1. august, siger Morten Hübbe.

I marts blev et nyt kundekoncept mellem Tryg og Nordea lanceret, hvilket indebærer en række nye fordele for kunderne ved samling af forsikringer. I den svenske privatforretning blev samarbejdet med Danske Bank lanceret i begyndelsen af marts, og kunderne vil kunne købe Modernas produkter og forsikringer inden for nicheområderne Atlantica Bådforsikring samt Bilsport & MC.

Erhverv og Industri styrker kundefokus med ny organisering
I 1. kvartal er der implementeret en ny organisering i forretningsområderne Erhverv og Industri, som gør at kunderne vil opleve bedre og mere målrettet service. Industri vil fremadrettet have fokus på individuelt tilpassede løsninger for de største kunder, mens Erhverv vil anvende deres stærke service set-up over for de mindre kunder. Den samlede portefølje, der er flyttet, udgør omkring 900 mio. DKK.

- Vi kan se at øget kundefokus giver en positiv udvikling i antal kunder i Erhverv Norge som følge af mere fokuseret markedsbearbejdning, siger Morten Hübbe.

Tryg har overtaget Codans landbrugskunder
Som en del af en ny strategi for Landbrugsmarkedet i Danmark, har Tryg i starten af april 2014 overtaget ny- og omtegningsretten til Codans landbrugskunder med en portefølje på cirka 1.600 landbrugskunder over hele landet.

-Vi har som ambition at drive porteføljen mere effektivt, og at kunderne vil opleve høj tilgængelighed gennem Trygs specialiserede landbrugsorganisation med egne landsdækkende salg- og serviceteams med høj kundetilfredshed, fortæller Morten Hübbe.

Resultat for 1. kvartal 2014
Trygs resultat udgjorde 602 mio. DKK før skat (759 mio. DKK). Investeringsresultatet var betydeligt lavere end samme periode 2013, og udgjorde 89 mio. DKK (269 mio. DKK). Resultatet svarer til en forrentning af egenkapitalen på 16,1 % efter skat (20,3 %), og combined ratio udgjorde 89,2, hvilket er en forbedring på 1,1 procentpoint i forhold til samme periode 2013.

Omkostningsprocenten på 15,9 var positivt påvirket af koncernens effektiviseringsprogram, som bidrog med i alt 25 mio. DKK i 1. kvartal, og siden effektiviseringsprogrammets start er der opnået forbedringer for i alt 162 mio. DKK.

Kommunikationschef Kasper Riis, mobil: 41 77 68 34, e-mail: kasper.riis@tryg.dk
Kommunikationsdirektør Steffen L. Kristensen, mobil: 41 86 28 92, e-mail: steffen.kristensen@tryg.dk
Investor Relations Direktør Lars Bentsen Møller, mobil: 22 66 66 05, e-mail: lars.moeller@tryg.dk

Om Tryg 
”Det handler om at være tryg”. Det betyder, at vi arbejder for at skabe tryghed og værdi for vores kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede vores 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2.7 millioner kunder. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København.

Tags:

Dokumenter og links

Citater

- Det er tilfredsstillende, at vi kan levere fremgang i forsikringsresultatet trods en stigning på 150 mio. til udbetalinger til vores kunder på storskader. Combined ratio blev forbedret fra 90,3 til 89,2, og vores nominelle omkostninger faldt med 2 %
Morten Hübbe