Tryg og Nordea udbygger og forandrer partnerskabet

Stærkere partnerskab i Norge og Danmark – ophør af partnerskabet i Finland og Sverige. Det er resultatet af en gensidig proces, hvor Tryg og Nordea har revurderet deres samarbejdsaftale om at tilbyde skadeforsikringer og pensionsordninger.

Tryg og Nordea har efter en grundig og gensidig proces besluttet sig for både at ændre og udbygge deres samarbejde, som har været en realitet i de seneste ti år.

Forstærket partnerskab i Danmark og Norge
I Danmark og Norge fortsætter samarbejdet således, at Nordea tilbyder sine kunder skadeforsikringer leveret af Tryg, mens Tryg tilbyder sine kunder livsforsikringer og pensionsordninger leveret af Nordea. Ud over dette samarbejder de to selskaber om kapitalforvaltning.

Der bliver tale om et forstærket samarbejde på disse markeder med gennemskuelige og enkle løsninger til kunderne. Begge parter forventer en stigende aktivitet i forbindelse med det fornyede partnerskab.

- Begge parter ser muligheder for at udvikle samarbejdet i den nye aftale. Vi kommer til at arbejde med mere gennemskuelige og forenklede løsninger og med flere distributionskanaler, end vi kender i dag. Men grundlæggende bygger vi videre på det gode samarbejde, vi har haft i ti år – et af de mest succesfulde partnerskaber mellem bank og forsikring, der er set i Norden, siger koncernchef i Tryg, Morten Hübbe.

Samarbejdet ophører i Sverige
I Sverige har Tryg og Nordea valgt ikke at fortsætte partnerskabet, der alene har omfattet Nordeas salg af skadeforsikring leveret af Tryg. Derfor ophører samarbejdet. De berørte kunder vil uændret have deres bankforbindelse til Nordea og deres forsikringer i Trygs svenske selskab Moderna.

- Alle kunder kan være sikre på, at deres forsikringer fortsat ligger hos Moderna, og at forsikringerne gælder som hidtil, siger Per Fornander, koncerndirektør for Sverige og Finland.Vi vil nu udvikle andre distributionskanaler for salg af forsikringer ved siden af Modernas egen salgsorganisation. I den forbindelse er det glædeligt, at vi for nylig har forlænget vores samarbejde med ICA Banken.

Tryg sælger forsikringsvirksomheden i Finland til If
I februar 2012 meddelte Tryg, at selskabet ville genoverveje strategien for sin finske forretning. Efter en grundig proces, er der nu truffet beslutning om at sælge den finske forretning til If. Langt hovedparten af virksomhedens kunder er indtegnet via samarbejdet med Nordea, og deres bankforbindelse vil fortsætte uændret, mens forsikringsforpligtigelserne overtages af If.

Pressekontakt: Gerhard Dall, mobil: 30 56 30 72, mail: gerhard.dall@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links