Tryg-tiltag minimerer skader ved brand

Forestil dig det værste mareridt: Midt i høstsæsonen brænder din mejetærsker, og hele årets høst er i fare. Tryg arbejder aktivt for at minimere skader ved brand blandt andet ved at anbefale installation af Firetrace i høstmaskiner.

- Det er i alles interesse, at vi forebygger samt minimerer skader. Som et led i det arbejde kræver vi nu, at høstmaskiner til en værdi af over en million kroner får installeret Firetrace, siger Charlotte Gjerskov fra Trygs landbrugsafdeling.

Firetrace er et certificeret og godkendt slukningssystem bestående af en detektorslange, som er tilkoblet en beholder, som indeholder et slukningsmiddel. Slangen installeres for eksempel i motorrummet på en mejetærsker, og når temperaturen overstiger cirka 110 grader, aktiveres brandslukningen automatisk og samtidig alarmeres føreren i førerhuset.

Erfaringen med denne type automatiske brandslukkere er, at der er minimale skader, og driften kan normalt genoptages efter reparation af den defekte del af maskinen.

Fokus på skademinimering
- Vi har set flere sager, hvor landmænds høstmaskiner udbrænder totalt. Firetrace slukker en brand inden for 10 sekunder efter, den er opstået – så det kunne have begrænset skaderne væsentligt, siger Charlotte Gjerskov.

Udover besværet kan det have store menneskelige og økonomiske konsekvenser, når vigtige maskiner går op i røg. Derfor benytter flere landbrugsbedrifter allerede i dag Firetrace, som relativt nemt kan installeres.

Kræver kun lille indsats
Firetrace koster mellem 8.000 og 15.000 kroner alt afhængig af maskinens størrelse. Set i forhold til omkostningerne ved en brand, er det en relativ lille investering.

- Vi anbefaler vores landbrugskunder, at også høstmaskiner under en million kroner får installeret Firetrace. Vi kan ikke undgå uheld og ulykker, men vi kan sammen være med til at begrænse dem, siger Charlotte Gjerskov.

SÅDAN UNDGÅR DU HØSTBRANDE  
 
Før sæsonen  
Smør maskinen ifølge smøreskemaet - også på de svært tilgængelige steder.  
Gå remme efter - slappe eller slidte remme kan glide og brænde.  
Blæs køleren ren.  
Fjern rustskaller fra udstødningsrør og udskift tærede dele.  
Tjek bremser og lejer for slitage, der kan udvikle varme.

Før arbejdsdagen  
Rengør motor og motorrum for avner og støv.  
Smør de "daglige" smøresteder.  
Tjek det elektriske system.  
Gør rent omkring udstødningssystemet.  
Kontrollér olie og vand - rens køleren.  
Kontrollér at slukningsudstyr er i orden.

Under høstarbejdet  
Rengør jævnligt udstødningssystemet  
Rens jævnligt køleren  
Undgå tobaksrygning  
Løft skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke rammer sten. Slæbeskoene kan eventuelt monteres med "såler" af plastik, som ikke danner gnister.  

Efter en travl og varm høstdag
Før mejetærskeren sættes i maskinhus, bør du se efter, om der skulle være mistænkelige forhold, såsom røglugt eller gløder, der ligger og ulmer på maskinen.

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2011 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 20,6 mia. DKK i 2011 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens Sverige og Finland udgør 13% af Trygs samlede præmieindtægter. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com , www.facebook.com/trygdanmark, www.youtube.com/TrygDanmark og www.flickr.com/tryg

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Dokumenter og links