Tryg udnævner ny koncernchef

Morten Hübbe efterfølger Stine Bosse som koncernchef i Tryg og tiltræder den 1. februar 2011.

Trygs bestyrelse har med beklagelse modtaget koncernchef Stine Bosses opsigelse, men respekterer hendes beslutning. Bestyrelsen har i overensstemmelse med god selskabsledelse løbende arbejdet med spørgsmålet om kontinuitet og succession i selskabets øverste ledelse.

Det er derfor en glæde for bestyrelsen efter dagens bestyrelsesmøde at meddele, at koncernfinansdirektør Morten Hübbe pr. 1. februar 2011 overtager posten som koncernchef i Tryg. Morten Hübbe er 39 år og har været ansat i Tryg siden 2002. Bestyrelsen har i over syv år kunnet følge Morten Hübbes dygtige arbejde som koncernfinansdirektør og medlem af holding-direktionen. Morten Hübbe tiltræder således stillingen som koncernchef med et omfattende kendskab til alle koncernens centrale funktioner.

Samtidig er det en glæde at meddele, at bestyrelsen efter samråd med Morten Hübbe har udnævnt koncerndirektør Lars Bonde til medlem af holding-direktionen fra 1. februar. Lars Bonde vil herefter sammen med Morten Hübbe udgøre selskabets øverste daglige ledelse. Lars Bonde er koncerndirektør for Trygs største nordiske forretningsområde, Kundeservice & Salg Direkte. Han har været medlem af koncernledelsen i fire år og har tidligere haft ansvaret for området Industri. Lars Bonde er 45 år og har været ansat i Tryg siden 1998.

Da Morten Hübbes ansvar bliver selskabets overordnede ledelse, har bestyrelsen besluttet, at der snarest skal ansættes en ny koncernfinansdirektør.

Bestyrelsen har aftalt med Stine Bosse, at hun fortsætter som koncernchef til 31. januar 2011. Derefter vil Stine Bosse stå til rådighed for selskabet i opsigelsesperioden, som er et halvt år. Stine Bosse er omfattet af en konkurrenceklausul, som udelukker ansættelse i en anden finansiel virksomhed frem til 1. august 2012.

Med venlig hilsen
Mikael Olufsen
Bestyrelsesformand

Pressemøde hos Tryg
I anledning af ovenstående inviterer Tryg til pressemøde i hovedkontoret, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, i dag kl. 14.30. I mødet deltager Morten Hübbe, Stine Bosse og Lars Bonde.

For yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Mikael Olufsen, tlf. 39 63 37 02 i tidsrummet kl. 14.00-15.30 i dag eller kommunikationsdirektør Troels Rasmussen, tlf. 30 35 30 70, mail: troels.rasmussen@tryg.dk

Om Tryg
Tryg vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2009 sikrede vores godt 4.300 medarbejdere tryghed for over 2,7 millioner privatpersoner og mere end 140.000 virksomheder. Med bruttopræmieindtægter på 18,3 mia. DKK i 2009 er vi det næststørste skadeforsikringsselskab i Norden. I Danmark og Norge er vi henholdsvis den største og tredjestørste aktør, mens vi i Finland og Sverige oplever hastig vækst. I Sverige markedsfører vi os under navnet Moderna. Tryg indgår i C20-indekset på Nasdaq OMX København og er desuden listet som samfundsansvarlig virksomhed på FTSE4Good indekset. Se også www.tryg.com, www.facebook.com/trygdanmark, www.flickr.com/Tryg og www.youtube.com/TrygDanmark

Tags:

Om os

Om Tryg”Det handler om at være tryg”. Som ledende nordisk forsikringskoncern med aktiviteter i Danmark, Norge og Sverige arbejder Tryg for at skabe tryghed og værdi for sine kunder, medarbejdere og aktionærer. I 2013 sikrede Trygs 3.700 medarbejdere tryghed for flere end 2,7 millioner kunder. Tryg er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen, og 60 % af aktierne ejes af TryghedsGruppen smba, der via TrygFonden årligt uddeler omkring 500 mio. DKK til trygheds¬skabende formål.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links