Ledende medarbejderes transaktioner med aktier i UIE Plc.

Report this content

Med henvisning til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 offentliggør UIE Plc. (“UIE”) hermed vedlagte oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i UIE