Storaktionærmeddelelse - Kapitalforeningen BLS Invest

Report this content

I henhold til Værdipapirlovens §29 meddeles det herved, at UIE Plc. er blevet informeret pr. 18. juni 2021, at Kapitalforeningen BLS Invest har forøget sin aktiebeholding i selskabet.

Kapitalforeningen BLS Invest ejer herefter 198.974 aktier, svarende til 5,90% af UIE Plc. samlede aktiekapital.