UIEs aktietilbagekøbsprogram (21/06-21)

Report this content

Den 3. marts 2021 igangsatte UIE to parallelle aktietilbagekøbsprogammer; et “Safe Harbour”-aktietilbagekøbsprogram og et “block trade”-program. Begge programmer blev sat i gang med det formål at erhverve op til 4% egne aktier inden udgangen af 2022.

Hele aktietilbagekøbsprogrammet sluttede den 15. juni 2021.

Se venligst vedhæftede for yderligere information om de transaktioner, der er blevet foretaget under programmet