Gamle vinduer sluger 20% af energiregningen

De gamle vinduer er energislugende og kræver meget vedligeholdelse, hvilket får flere danskere at udskifte vinduer, frem for at vedligeholde dem. Det viser en undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse (IFKA), som slår fast, at 100.000 danskere har planer om at få nye vinduer inden for det næste års tid. Det er en fordobling fra året før, og den højeste andel siden 1992, hvor IFKA begyndte at registrere danskernes planer om nye vinduer.

Videnscentret BOLIUS har gennemgået fordele og ulemper ved de gamle vinduer fra 40’erne contra de energirigtige vinduer, der er moderne i dag. De vurderer, at de gamle vinduer stadig har en fremtid, hvis der bliver sat god tid af til vedligeholdelse, mens vinduer fra 70’erne, 80’erne og frem til midten af 90’erne stort set er umulige at renovere. Energitabet er stort i netop disse vinduer. Rikke Lildholdt fra VELFAC fortæller, at gamle, utætte vinduer sagtens kan koste flere tusinde kroner om året i spildt ekstra opvarmning i et almindeligt parcelhus. Seniorforsker i Statens Byggeforskningsinstitut (SBI), Kim B. Wittchen pointerer ligeledes, at varmetabet gennem vinduet kan reduceres med 50 procent, efter en udskiftning, alt efter hvor dårlige vinduerne var før. Med en 15-20 procent lavere varmeregning, kan det godt mærkes på økonomien.

Hos VELFAC optimerer man hele tiden på vinduer og døre, så de isolerer bedst muligt, fortæller Rikke Lildholdt.” Hun giver et eksempel på en familie i et parcelhus på 180 m2 fra 1980’erne, som vælger at udskifte de gamle vinduer med nye energieffektive VELFAC vinduer. Familien kan spare op til 8.500 kr. på varmeregningen om året, afhængigt af varmekilden. Og de kan spare ca. 27 % energi. Det får mange danskere til at vælge de energirigtige vinduer, frem for at vedligeholde de gamle vinduer. ”Interessen for gode energivinduer blandt husejerne er vokset i takt med at der bliver sat mere fokus på energi generelt. Og vi ser flere og flere, der er interesseret i den energiforskel der kan være på forskellige typer af vinduer, for at se, hvor meget de kan spare om året ved at skifte til energirigtige vinduer.”

Rikke Lildholdt, Marketing manager. mobil 45 2944 6328

VELFAC er Danmarks førende designvindue. Læs mere på www.velfac.dk

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og links