Klassiske kitfalsvinduer i moderne fortolkning

Velfac er kommet med et banebrydende bud på det traditionelle dannebrogsvindue til renovering af ejendomme bygget i perioden 1840-1940. Vinduesserien hedder VELFAC Classic, og ideen er at bevare arkitekturen i huset samtidig med høj energi-performance og minimal vedligehold.

Landets arkitekter står ofte med et problem ved udskiftning af gamle kitfalsvinduer, hvor arkitektoniske kvaliteter skal fastholdes uden at gå på kompromis med energikrav og ønsket om lavt vedligehold.

Det problem har Velfac nu løst ved at genskabe grundkonstruktion og designmæssige detaljer i kitfasvinduet, som det så ud for 200 år siden, men nu beklædt med en stort set vedligeholdelsesfri udvendig aluminiumskappe med integreret ”kitfals”.

VELFAC Classic er et nyt vinduessystem i træ/alu specielt til vinduesudskiftninger i ældre huse og etageejendomme. Forud er foretaget grundige studier af stilperioder og bygningstyper i samarbejde med bl.a. arkitekter, og nu foreligger resultatet, der genskaber det originale design. Det gælder både dannebrogs-, frederiksberg- og palævinduer.

Ingeniør Eirik Bjørn, Velfac, har stået i spidsen for udviklingen af VELFAC Classic:

”Vi har fremstillet et vindue, der refererer til det håndværksmæssige udtryk, men som samtidig er et industrielt fremstillet vindue, blandt andet med de fordele det har i form af et gennemtestet produkt i en høj kvalitet til en konkurrencedygtigpris,” fortæller ingeniøren.

Autentisk design

Vinduesproducenten har på overbevisende måde indfanget de gamle stilarter og omsat det i et ypperligt kvalitetsvindue, der betyder, at ejer ikke længere skal gå på kompromis med det arkitektoniske, når der skal spares på energikontoen.

VELFAC Classic har forskellig udformning af lod- og tværposte: kvartstafprofilering af sidekarm, lodpost og fals, halvstafprofilering af sprosserne samt bevaring af den oprindelige buede kitfals og vandnæsen. Man kan vælge mellem 2- og 3-lags ruder. På den stille side væk fra vejen er 2-lags ruder ofte tilstrækkeligt, mens 3-lags ruder med en lyddæmpende effekt på op til 43dB afhjælper støjgener fra trafikerede områder. Rammerne ser i øvrigt ens ud uanset rudevalg.

Sikret mod fugt

Omkring 80 % af typiske skader på trævinduer skyldes vandindtrængning gennem utilstrækkeligt forseglet endetræ. Derfor har man i den nye vinduesserie gjort ekstra ud af at forsegle endetræet, og ligefrem revolutioneret samleteknikken for kitfalsvinduer. Stadig med henblik på at undgå fugt er alle hjørnesamlinger fuldlimede, og der er ingen endetræ i undersiden af karmen, mens bundkarmen har drænet og ventileret fals med syv graders hældning. Alu-beklædningen er også omhyggeligt drænet og ventileret, så der ikke ophobes fugt ind mod træet.

Kontakt international marketingchef Christina Hauberg Rasmussen; cr@velfac.dk / mobil 45 2962 4091 for yderligere informationer.

VELFAC er Danmarks førende designvindue. Læs mere på www.velfac.dk

Tags:

Multimedia

Multimedia