Aktiebaseret incitamentsprogram 2020

Report this content

Vestas Wind Systems A/S, Aarhus, den 25. Maj 2020
Selskabsmeddelelse nr. 19/2020

 

Aktiebaseret incitamentsprogram 2020

Bestyrelsen for Vestas Wind Systems A/S har besluttet at fortsætte selskabets aktiebaserede incitamentsprogram for alle deltagere, herunder direktionen, og gennemfører en ny lancering for 2020 baseret på de vilkår og betingelser, der var gældende for de betingede præstationsaktier i 2019, jf. Vestas’ Vederlagspolitik.

Det aktiebaserede incitamentsprogram følger rammerne fra de tidligere programmer og baseres stadig på betingede præstationsaktier. Programmet dækker over en periode på tre performance-år, og målene er baseret på finansielle nøgletal samt kommercielle mål som defineret af bestyrelsen. 

Deltagere

Direktionen samt andre specificerede seniorstillinger i ledelsen. Programmet for 2020 omfatter ca. 200 deltagere.

Antal aktier

Antallet af aktier, der kan tildeles den enkelte deltager, afhænger af dennes niveau i organisationen. Deltagerne betaler ikke for de tildelte aktier. Hvis alle mål nås på målsætningsniveau vil der blive tildelt 320.000 aktier med en total nutidsværdi på EUR 27 mio. baseret på den nuværende aktiekurs (lukkekurs Nasdaq Copenhagen pr. 20. maj 2020).

Det faktiske antal betingede præstationsaktier til rådighed for fordeling kan udgøre mellem 0 og 150 pct. af målsætningsniveauet og fastlægges på grundlag af Vestas’ resultater i regnskabsårene 2020, 2021 og 2022. Den maksimale tildeling af aktier under programmet er i alt 480.000 aktier.

Antallet af aktier, der kan tildeles de registrerede medlemmer af direktionen (CEO og CFO) vil følge retningslinjerne i Vestas’ Vederlagspolitik. For 2020 vil Vestas’ CEO og CFO blive tildelt hhv. 30.000 og 12.500 aktier på målsætningsniveau, hvilket svarer til hhv. ca. 160 pct. og ca. 100 pct. af deres årlige basisløn.

Tildelingstidspunkt Aktier tildeles i 2023 og 2025.

Performancemål (KPI’er)

Målene er baseret på Vestas’ performance på de finansielle mål, herunder Resultat pr. aktie (50 pct. vægtning), Forrentning af anvendt kapital (ROCE) (30 pct. vægtning), Vestas’ markedsandel (20 pct. vægtning), samt kommercielle mål for nogle få relevante deltagere. Alle mål defineres af bestyrelsen. Målene forventes at forblive uændrede i alle tre performance-år. Bestyrelsen vil dog årligt evaluere de valgte KPI’er med mulighed for at omdefinere eller justere disse for et specifikt performance-år.

Tildelingen af præstationsaktier finder sted på basis af målopfyldelse særskilt for hver KPI når målet indfries på minimum-niveau. Hvis minimum på index 50 ikke er opnået for en specifik KPI, vil målet ikke udløse præstationsaktier for det pågældende år.

Vilkår

De betingede præstationsaktier reguleres af de givne vilkår og betingelser for programmet og er underlagt gældende lovgivning. Hvis en deltager vælger at forlade Vestas før tildelingen, vil denne som udgangspunkt miste retten til at modtage aktier.

Justeringer af programmet

Antallet af aktier til rådighed for tildeling og beregningen af performancemålene kan i tilfælde af visse ændringer i Vestas’ kapitalstruktur blive justeret. Derudover kan beregningen af performancemålene justeres i tilfælde af visse ikke-operationelle begivenheder. I tilfælde af overtagelse, fusion, likvidation eller spaltning af Vestas, kan der ekstraordinært foretages en tidligere tildeling. I tilfælde af visse overførsler af aktiviteter eller ændrede ejerforhold i Vestas, kan der endvidere ske justering, udskiftning og/eller differenceafregning af programmet helt eller delvist. 

Kontaktdetaljer

Vestas Wind Systems A/S, Danmark
Patrik Setterberg, Vice President,
Investor Relations
Tlf.: 6122 1913

Abonner

Dokumenter og links