Delårsrapport for tredje kvartal 2011

 

Resumé


I de første ni måneder af 2011 omsatte Vestas for EUR 3.798 mio., hvilket var på niveau med samme periode sidste år. EBIT udgjorde EUR (84) mio. – et fald på EUR 136 mio. EBIT-marginen blev (2,2) pct. Det frie cash flow blev markant forbedret til EUR (218) mio. fra EUR (878) mio. i de første ni måneder af 2010. Nettogælden var EUR 834 mio. ultimo september 2011, hvilket er et fald på EUR 237 mio. i kvartalet. Ordreindgangen af faste og ubetingede ordrer udgjorde 4.211 MW i de første ni måneder af 2011, og beholdningen af faste og ubetingede ordrer havde ultimo september 2011 en værdi på EUR 8,0 mia. Sikkerheden på Vestas’ arbejdspladser blev igen øget, og andelen af vedvarende energi udgjorde 35 pct.

Forventningerne til 2011 fastholdes som udmeldt den 30. oktober 2011. Som følge af den ventede lave økonomiske vækst i OECD-området forventer Vestas ikke at kunne nå den tidligere udmeldte Triple15-ambition om en omsætning på EUR 15 mia. og en EBIT-margin på 15 pct. i 2015. Vestas har som målsætning at realisere en høj encifret EBIT-margin på mellemlangt sigt ved et normaliseret amerikansk marked. Samtidig forventes markedsandelen øget. Omsætningen i serviceforretningen forventes at ville vokse hurtigere end salget af vindkraftværker.

Vestas vil i forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2011 ændre og tilpasse sin organisation for at reducere de faste omkostninger og allokere flere ressourcer til de direkte kundevendte aktiviteter på de enkelte markeder. Et stadig mere globalt Vestas skal medvirke til at styrke konkurrenceevnen i 2012 og specielt i 2013, der kan blive meget udfordrende på grund af muligt udløb af Production Tax Credit (PTC)-ordningen i USA.

Presse- og analytikermøde i dag
- Bemærk ændret tidspunkt

For analytikere, investorer og pressen afholdes informationsmøde i dag

onsdag kl. 13.00 (CET)/12.00 (London-tid) hos
Vestas Wind Systems A/S, Hedeager 44, 8200 Aarhus N.

Af hensyn til den praktiske afvikling, bedes tilmelding ske til ir@vestas.com.
 
Informationsmødet afholdes på engelsk og transmitteres direkte med simultantolkning til dansk, tysk, italiensk, spansk og mandarin via vestas.dk/investor.

Der er mulighed for at deltage elektronisk i mødet og stille spørgsmål via telefonkonference.

Telefonnumrene til telefonkonferencen er:

Danmark: 
+45 7026 5040
Øvrige Europa:  
+44 208 817 9301
USA:    
+1 718 354 1226

Informationsmødet vil efterfølgende kunne afspilles via vestas.dk/investor.

Abonner

Dokumenter og links