Ekstraordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 14. januar 2010

Der er dags dato afholdt ekstraordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems 
A/S.                                      
Det meddeles hermed, at punkterne 1-2 på dagsordenen blev behandlet og god­kendt
i overens-stemmelse med det fremlagte.                     

Selskabets vedtægter § 4, stk. 6 ændres herefter således, at enhver aktionær  
skriftligt over for bestyrelsen kan fremsætte krav om optagelse af et bestemt  
emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling senest seks uger før   
generalforsamlingens afholdelse.                        

Det betyder, at fristen for fremsættelse af forslag, der ønskes behandlet på  
Vestas Wind Systems A/S' ordinære generalforsamling den 17. marts 2010, er den 
2. februar 2010.                                

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.

Abonner

Dokumenter og links