Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 2. april 2008

Selskabsmeddelelse fra                             
Vestas Wind Systems A/S                             

Randers, den 2. april 2008                           
Selskabsmeddelelse nr. 20/2008


Generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S den 2. april 2008          

Der er dags dato afholdt ordinær generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S.  

Det meddeles hermed, at punkterne 1-3 på dagsordenen blev behandlet og god­kendt
i overensstemmelse med det fremlagte. Der udbetales ikke udbytte for 2007.   

Endvidere kan det oplyses, at den siddende bestyrelse blev genvalgt, jævnfør  
punkt 4.                                    

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og KPMG      
Stats­autoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisorer, 
jf. punkt 5.                                  
                                        
I relation til dagsordenens punkt 6, blev bestyrelsen bemyndiget til at lade  
selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10 
pct. af selskabets aktiekapital i tiden indtil næste ordinære generalforsamling.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor 
Bent Erik Carlsen blev genvalgt som formand, og Torsten Erik Rasmussen blev   
genvalgt som næst-formand i bestyrelsen.                    

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Bent Erik Carlsen                                
Bestyrelsesformand

Abonner

Dokumenter og links