Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

 

Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på indberetninger, som Vestas Wind Systems A/S har modtaget fra nogle af selskabets Ledende Medarbejdere den 17. august 2011.

Navn: Michael A. Lisbjerg
Stillingsbetegnelse for Ledende Medarbejder: Medlem af Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse
Udsteder: Vestas Wind Systems A/S
Fondskode (ISIN-kode): DK0010268606
Værdipapirets betegnelse: Aktier
Transaktionens karakter: Køb
Handelsdato: 17. august 2011
Marked, hvor transaktionen er gennemført: NASDAQ OMX Copenhagen
Antal handlede værdipapirer: 406 stk.
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: DKK 42.873,60

 

Navn: Jørgen Huno Rasmussen
Stillingsbetegnelse for Ledende Medarbejder: Medlem af Vestas Wind Systems A/S’ bestyrelse
Udsteder: Vestas Wind Systems A/S
Fondskode (ISIN-kode): DK0010268606
Værdipapirets betegnelse: Aktier
Transaktionens karakter: Køb
Handelsdato: 17. august 2011
Marked, hvor transaktionen er gennemført: NASDAQ OMX Copenhagen
Antal handlede værdipapirer: 2.435 stk.
Kursværdien i DKK af handlede værdipapirer: DKK 267.965,66

Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S, tlf. 9730 0000.

Abonner

Dokumenter og links