Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer

OMX Den Nordiske Børs København                         
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                Randers, den 6. marts 2008                           
Insideres handel - meddelelse nr. 2/2008                    
                              
Indberetning af Vestas' Ledende Medarbejderes transaktioner med værdipapirer  

Vestas Wind Systems A/S skal herved offentliggøre oplysninger om Ledende    
Medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Vestas Wind   
Systems A/S og dertil knyttede værdipapirer, jf. værdipapirhandelslovens § 28 a.

Opgørelsen er baseret på den indberetning, som Vestas Wind Systems A/S har   
modtaget fra en af selskabets Ledende Medarbejdere den 5. marts 2008.      

--------------------------------------------------------------------------------
| Navn:               | Anders Søe-Jensen            |
--------------------------------------------------------------------------------
| Stillingsbetegnelse for Ledende  | Adm. direktør, Vestas Offshore A/S    |
| Medarbejder:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Udsteder:             | Vestas Wind Systems A/S         |
--------------------------------------------------------------------------------
| Fondskode (ISIN-kode):      | DK0010268606               |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdipapirets betegnelse:     | Aktier                  |
--------------------------------------------------------------------------------
| Transaktionens karakter:     | Salg                   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Handelsdato:           | 05.03.2008                |
--------------------------------------------------------------------------------
| Marked, hvor transaktionen er   | OMX Den Nordiske Børs København     |
| gennemført:            |                     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal handlede værdipapirer:   | 288 stk.                 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kursværdien i DKK af handlede   | DKK 149.011,20              |
| værdipapirer:           |                     |
--------------------------------------------------------------------------------


Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktionen hos Vestas Wind Systems A/S,  
tlf. 9730 0000.                                 


Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Ditlev Engel                                  
Koncernchef (CEO)

Abonner

Dokumenter og links